Se 
video »

Hele telekommunikasjonsbransjen har de samme utfordringene opp igjen og igjen:

  • Hvordan få nye og beholde eksisterende kunder i et konkurranseutsatt miljø
  • Hvordan sikre best mulig avkastning på investeringene i nettverksinfrastruktur
  • Hvordan redusere driftskostnadene uten å risikere kundeavgang

Det finnes ingen enkle svar på noen av disse problemene. Men det er én ting som i stor grad kan løse dem, nemlig å utnytte dataene bedriften samler hver dag på en smartere måte. Data gir deg innsikten du trenger for å ta bedre beslutninger om kundestrategi, nye markedsmuligheter og investeringsområder.

Det å skille seg fra konkurrentene gjennom enhetlig kundestrategi gjør at du kan ta nye markedsandeler og styrke kundelojaliteten.

Hva er DINE utfordringer?

Optimaliser kunderelasjoner for økt lønnsomhet

Lever en kundefokusert strategi som fokuserer på hvordan de får nye kunder, beholder lønnsomme kunder og maksimerer verdien av kunderelasjonene.

Nettverksplanlegging og resultatstyring

Optimalisert nettverksplanlegging og kapitalforvaltning gir bedre lønnsomhet og kundeservice gjennom mer effektiv gjenoppretting etter nettverksbrudd.

Planlegg hvor butikken skal ligge

Lever en kundefokusert strategi som fokuserer på hvordan de får nye kunder, beholder lønnsomme kunder og maksimerer verdien av kunderelasjonene.