Oppgradering av et nettverk krever store investeringer, planlegging og økonomisk styring. Dyptgående topografisk innsikt i eksisterende nettverksutstyr og plassering er viktig for å treffe de beste beslutningene om hva, hvor, når og hvordan du oppgraderer. I tillegg til oppgradering, må eiendeler og utstyr vedlikeholdes av sikkerhetsmessige og økonomiske grunner, samtidig som regler og standarder må overholdes.

Hvordan optimalisere nettverksplanlegging og forbedre infrastrukturstyring:

 • Stedsintelligens
  Gjennom visualisering av sted: Feil og gjentakende problemer identifiseres lett. Du kan spore og plotte den korteste ruten til feilstedet eller til kunden og spore og overvåke arbeidskostnadene. Du kan også forutse og sikre tilstrekkelig kapasitet for høyintensitetsområder og engangshendelser.
  Lær mer
 • Data Management - datastyring
  Kombiner egne bedriftsdata med data fra tredjeparts kilder for å få en unik innsikt i nettverksutstyr og kundedemografi. Analyse av dagens nettverk kan finne områder med under-bruk og en gjennomgang av markedsdata kan forutsi områder med økende etterspørsel.
  Lær mer
 • Aktivaforvaltning
  Med effektiv kapitalforvaltning kan gjennomføre proaktivt vedlikehold for alle typer utstyr. Ingeniørene får riktig informasjon til å utføre sitt arbeid på en rasjonell og effektiv måte.