Fysiske butikker representerer en stor investering for kommunikasjonstilbydere, så det er viktig at stedet man velger har optimal dekning og tilgjengelighet. Sosiale og demografiske faktorer, konkurrenters aktivitet og markedsmetning påvirker alle omsetningen. For å velge den beste plasseringen trenger du viktig informasjon.

Hvordan velge den beste plasseringen av dine butikker:

 • Kunde- og konkurrentdata
  Kundedata har du for hånden, men gir de deg informasjonen og verdien du trenger? Detaljinformasjon om lokale markedsforhold, kundedemografi og sosiale grupperinger gjør det lettere å analysere spesifikke beliggenheter og deres konsekvenser for din virksomhet.
  Lær mer
 • Plasseringsanalyse
  Kombiner analysen av beste plassering med kunde- og konkurrentdata for å kunne kartlegge, vise og legge over flere datasett knyttet til et bestemt sted. Hvordan påvirker konkurrentens butikker deg? Vil du sluke andre butikker? Hva er kjøretiden for kundene dine?
  Lær mer
 • Kommunikasjonsstrategi
  Med denne dyptliggende forståelsen av det lokale markedet og kundene kan du skreddersy lokale markedsføringskampanjer i flere kommunikasjonskanaler og stedsbaserte tilbud.
  Lær mer

Det å forstå lokal markedsdynamikk og kundedemografi gjør det mulig å velge den beste plasseringen av butikker for å sikre vekst og lønnsomhet.