Pitney Bowes ValueMAX beskyttelse

Når dere leier utstyr fra Pitney Bowes er dere forpliktet til å holde utstyret forsikret. De aller fleste av våre kunder har valgt å oppgradere sine leieavtaler med Pitney Bowes ValueMAX beskyttelse.

Fordeler med ValueMAX beskyttelse:

1. Full erstatning for alla tap grunnet direkte hendelser

Dersom utstyret i leieperioden skullle bli skadet, stjålet, ødelagt eller mistet som følge av en hendelse (utover normal slitasje), erstatter vi eller reparerer det uten kostnader for dere. ValueMAX gjelder også ved naturskade.

2. Ingen egenandel

ValueMAX beskyttelse har ingen egenandel ved skade eller noe minstekrav til skade på utstyret.
Pitney Bowes dekker alle kostnader.

3. Raskt og enkelt

ValueMAX er enkelt og greit innbakt i leieavtalen. Skulle ulykken være ute kan du bare ringe eller sende oss en e-post, så sørger vi for at utstyret blir raskt reparert eller erstattet. Alt dette uten videre kontakt med mellomledd eller tredjepart.

4. Rimelig pris

Avgiften på ValueMAX inkluderes i leiefakturaen. Avgiften er fast i hele leieperioden.

Hva er forskjellen på en serviceavtale og ValueMAX beskyttelse?

Forskjellen mellom en serviceavtale og ValueMAX er at serviceavtalen dekker slitasjedeler og fabrikasjonsfeil. Avhengig av hvilken avtaletype du velger, gjelder ulike servicenivåer, mens ValueMAX gir full beskyttelse på ytre påvirkninger som f.eks. vannskader, mistet utstyret, brann og tyveri.

Hva skjer nå? 

ValueMAX gir våre kunder gir en komplett og proritert løsning med maksimal beskyttelse. Om du foretrekker å oppfylle kravet til forsikring via din egen bedriftsforsikring vennligst klikk her.

Om ulykken er ute

Har utstyret blitt skadet og dere trenger å benytte ValueMAX beskyttelsen tar dere bare kontakt med vårt kundesenter clientserviceno@pb.com. Oppgi leieavtalenummer, serienummer og hva som har skjedd.