Location Intelligence

Bruk Location Intelligence for å få bedre innsikt.

Hva er Location Intelligence?

Location Intelligence gjør det mulig å forstå komplekse sammenhenger mellom geografisk plassering og data, og fungerer som støtte i beslutningsprosessene. Bruk av Location Intelligence gjør det mulig å hente ut meningsfull innsikt fra informasjon om geografisk plassering, for å løse forretningsproblemer, levere stedsbaserte tjenester eller administrere aktiva.

Dine fordeler:

Pitney Bowes har utviklet brukervennlige løsninger for å styrke lønnsomheten privat sektor og forbedre tjenestenivået i offentlig sektor. Disse løsningene leverer kraftige visuelle måter å analysere geografiske data og forretningsdata på, som underlag for effektiv beslutninger i både privat og offentlig sektor.