Location Intelligence

Bruk av geografiske informasjonssystemer (GIS)

Vi bruker telefonene våre mer enn noen gang. Vi ser etter spisesteder i nærheten, holder oversikt over hvor mye vi trener, sjekker været og mange andre ting. Bør ikke du også holde følge med utviklingen?

Nå som svært mange er blitt komfortable med geospatial teknologi gjennom forbrukerapplikasjonen, vokser det frem en forventning om at bedrifter også må benytte geografiske data på en intelligent måte. For bare ti år siden ville de fleste ha rygget tilbake ved tanken på å ha med seg en enhet i lomma som kunne sende deres nåværende lokasjon til banker, forsikringsselskaper og andre virksomheter. Selv om vi sjelden tenker på smarttelefoner på denne måten, blir stadig flere av oss avhengig av den praktiske geospatiale teknologien som vi finner i karttjenester og stedsbaserte applikasjoner.

Vi bruker disse applikasjonene til bl.a. navigering, finne nye eller eksisterende venner, finne et bestemt produkt i en butikk i nærheten, reservere bord på en populær restaurant og bestille taxi. Vi har blitt vant til å forvente dette tjenestenivået på nesten alle arenaer i livet, enten det er overfor bedrifter vi gjør forretninger med, eller hos vår egen arbeidsgiver. 

GIS-systemer "pleide å bestå av svært spesialisert teknologi, benyttet av kun noen få personer til helt spesifikke oppgaver," forklarer direktør Clarence Hempfield,  Product Management i Pitney Bowes. "Men siden stedsbaserte applikasjoner stadig spiller en større rolle i dagliglivet gjennom forbrukerapplikasjoner, tvinger dette bedrifter som tidligere ikke har arbeidet med GIS-teknologi, til å bygge og støtte denne typen applikasjoner."

I en studie fra 2013 betalt av Google estimerte det britiske konsulentselskapet Oxera, at denne typen tjenester basert på geografisk teknologi, genererer inntekter på et sted mellom 150 mrd. og 270 mrd. USD globalt hvert år. Det gjør denne sektoren betydelig større enn videospillbransjen, og rundt en tredjedel av luftfartsnæringen. Rapporten slår også fast at geospatial teknologi vokser med 30 % hvert år.

Utfordringen med dette ifølge Hempfield, er at mange IT-eksperter mangler erfaring med GIS-data. "IT-sektoren blir nå tvunget til å bygge applikasjoner med støtte for GIS-data, uten å ha noen erfaring med denne typen teknologi. Det betyr at selskap som Pitney Bowes må levere denne funksjonaliteten på en måte som gjør det mulig for IT-folk uten GIS-erfaring, å bygge og levere applikasjoner med samme funksjonalitet," forteller Hempfield.

David Sonnen, global analytiker for spatial informasjon i IDC, bekrefter at bedrifter sjelden - om noen gang, har GIS-eksperter i sin egen IT-avdeling. "Hver bedrift har sitt eget syn på verden, og bedriftens informasjonssystemer pleier å reflektere dette bildet," sier Sonnen. >"IT-sektoren har akkurat innsett at geografisk informasjon må spille en viktig del i hvordan et IT-system fungerer."

Brian Skruch, senior løsningsingeniør i Location Intelligence Solutions hos Pitney Bowes, sier at grunnleggende geografiske lokasjonstjenester som karttjenester, er et godt utgangspunkt for bedrifter som utvikler applikasjoner rettet mot forbrukerne. "Du behøver ikke å nøye deg med kun et kart. Bare tenk på alle applikasjonene som benytter geospatial teknologi som allerede er tilgjengelig for forbrukerne," forklarer han.

"I løpet av de neste 10 til 20 årene vil vi se en stadig vekst."

Skruch gir eksempler på hvordan kjøpesentre bruker trådløst nett for å få oversikt over hvor de handlende befinner seg. "Fordi jeg vet at du befinner deg i en bestemt butikk og deretter går til en annen butikk, forteller dette noe om deg, og vi er bedre i stand til å forstå dine interesser og behov," forklarer han. "Dette medfører at vi kan vise deg betydelig mer målrettede annonser."

Når Skruch arbeider med kunder, anbefaler han dem å vurdere bruk av geospatial data i bedriftens prosesser, samt tenke over hvordan de kan bruke disse dataene i nye løsninger, eller applikasjoner som ingen ennå har tatt i bruk. "Bedrifter som ikke gjør dette går glipp av muligheter," sier han. "De går glipp av muligheten til å engasjere kundene."

Geospatial teknologi er allerede i bruk innenfor en rekke ulike områder.  Denne teknologien kan hjelpe finansinstitusjoner med å ta beslutninger vedrørende plassering av avdelingskontorer og bemanning på hvert kontor; forsikringsselskaper med å ta beslutninger om poliser og risikostyring; bidra i vedlikeholdsanalyse, ruteoptimalisering og sporing i transport- og logistikknæringen; hjelpe telekommunikasjonsselskaper med å forstå kravene i markedet og identifisere problemer med dårlig dekning; hjelpe til med distribusjon for medieselskaper; samt være til hjelp i kriminalitetsanalyser, nødresponser og større planleggings- og utviklingsprosjekter for offentlige myndigheter.

Informasjon om geografisk lokasjon kan hjelpe bedrifter på tre viktige områder: strategi (som etablering i en ny region og sammenslåinger og oppkjøp); taktiske funksjoner (som identifisering av akseptabelt risikonivå ved utarbeiding av tilbud til kunder) og drift (som identifisering av svindelforsøk og styrking av kundeservicen).

Noen av disse bruksområdene vises ikke i forbrukerorienterte apper, men påvirker allikevel forbrukerne. Ett eksempel på dette er svindelforebyggende arbeid. Ved å spore hvor en kundes telefon befinner seg, blir det lettere for banken å avgjøre om en serie uvanlige transaksjoner fra kundens konto, kan være som følge av misbruk. "Hvis telefonen din befinner seg på samme sted som disse transaksjonene foretas, slipper jeg å ringe deg," forklarer Skruch.

Risikovurderinger for forsikringer, er et annet eksempel på bruk som vil være usynlig for de fleste kundene. Hempfield forklarer at forsikringsselskaper ser på den antatte banen til en orkan, og bruker deretter geokodet data for å se hvilke kunder som befinner seg i det berørte området, og estimere selskapets potensielle erstatningsansvar. "Forsikringsselskapet kan for eksempel velge å ikke inngå nye forsikringsavtaler dagene rett før en stor storm treffer et bestemt område," forklarer Hempfield.

Med applikasjoner som i stadig større grad henvender seg direkte til forbrukeren, vil bedrifter sannsynligvis benytte seg mer av kundenes geografiske plassering til å levere målrettet reklame, for eksempel i form av en kupong til en butikk som kunden snart passerer i bilen.

Hempfield er opptatt av at denne utviklingen kan by på utfordringer for personvernet. Men han legger også til, at etter hvert som kundene er mer vant til å oppgi informasjon for høyere brukervennlighet, vil mange også se verdien av denne ideen så lenge de ikke opplever at butikkene misbruker opplysningene.

Økningen i antall enheter koblet til Internett, kan gjøre et scenario som dette mer realistisk: Noen har et kjøleskap som registrerer at det snart er tomt for melk, og sender informasjon om dette til eierens mobiltelefon, og handlelisten blir oppdatert. Kjeden som vedkommende vanligvis handler hos, har informasjon om tidligere kjøp, og kan levere en kupong som gir rabatt på melk i den butikken som er nærmest kundens nåværende geografiske plassering.

"Jeg har snakket med bedrifter som arbeider svært bevisst med mulighetene som følger med Internett," forteller Hempfield. "Vi er sannsynligvis litt nærmere å gjøre dette til en realitet enn mange tror."

Kontakt oss Kontakt oss +47 95 96 47 32