Location Intelligence

Domino’s effektiviserer planlegging av franchise-områder.

Denne internasjonale ikoniske merkevaren forenklet områdetildeling for franchisetakere og forbedret den totale kundeopplevelsen.

Kundeprofil

En av verdens største pizzakjeder

Lager mer enn 60 millioner pizzaer hvert år

21 000 ansatte på over 900 utsalgssteder

Forretningsmål

Forbedre leveringsevnen og kundeopplevelsen

Øke omsetningen

Redusere juridisk risiko forbundet med tvister om områder

Fordeler

Øke produktivitet ved å fjerne hindringer

Redusere tap som følge av ukjente adresser

Forenkle bestillingsprosessen

Technology Used

MapInfo Pro™

Powerful GIS mapping for everyone.

Learn More

Oversikt

"Med den raske veksten og utviklingen i enkelte områder er det helt avgjørende at Domino’s har et oppdatert bilde av sine franchiseområder. Ved hjelp av Pitney Bowes Software har Domino’s oppdatert sine områder etter behov. Korrekt område betyr at du ikke kaster bort tid og energi på å sende ut markedsføringsmateriale til adresser som ikke er i bruk, eller går glipp av nye muligheter. Det minimerer også områdetvister." Wayne McMahon, CIO,
Domino’s Pizza

Etter hvert som Domino’s har vokst, har administrasjon av franchiseområder blitt stadig mer komplisert, og risikoen for at det skal oppstå tvister om områder har eskalert.

Forretningsbehov

Når en franchisetaker investerer i en ny virksomhet, beskriver avtalen området og antall husstander i det aktuelle området. Franchiseområder og medfølgende utsalgspriser settes på bakgrunn av antall husstander, supplert med sosioøkonomiske data. Områdetvister er vanlig. For å minimere risikoen, må Domino’s sikre at dataene er nøyaktige.

Tidligere pleide Domino's å plotte gateadresser i et område, og manuelt legge inn alle gatene i et regneark. Dette tok minst to uker og ble sjelden oppdatert. De ansatte registrerte ofte nye adresser for hånd. Resultatet av dette var mye feilaktig data.

Løsning

For å hjelpe Domino’s til å oppnå selskapets mål, utviklet Pitney Bowes en spesialløsning:

Områdetvister: PBS leverte avansert teknologi for validering av adresser. Dette sikrer at de mest oppdaterte og nøyaktige dataene blir matet inn i franchiseprosessen, slik at man senere unngår problemer i forbindelse med ledige franchiseområder.

Etablering av grenser: Siden systemet automatisk lister opp alle adressene innenfor de angitte grensene, sikrer PBSs løsning at adressene innenfor et område identifiseres i løpet av minutter. En ny liste blir generert hvert kvartal (eller etter behov), for enkel justering av grensene som følge av endringer i antall husholdninger.

Rekkevidde og datakvalitet: PBS har også forbedret Domino’s leveringsevne ved å levere oppdatert adresseinformasjon fra en validert kilde. Muligheten til å holde seg oppdatert på nye bygninger, bygninger som er revet og endringer i bruk av bygninger på kvartalsvis basis, gir mer målrettet kommunikasjon. Dette reduserer kostnadene for bortkastet markedsføring til adresser som ikke lenger eksisterer.

Kundelevering: PBS har også laget det nye grensesnittet mellom adresseinformasjonen og Domino’s telefon og online leveringstjeneste. Når man skriver inn en adresse i systemet, blir kunden nå henvist til den nærmeste restauranten.

Fordeler

"Vi er sikre på at de endringene vi har innført ved hjelp av Pitney Bowes Software ikke bare vil forbedre produktiviteten ved at det sparer oss for verdifull tid, men at vi også vil se økt omsetning for både Domino’s og franchisetakerne." Wayne McMahon, CIO,
Domino’s Pizza

Innføringen av denne løsningen har gjort det mulig for Domino’s å administrere og oppdatere områder, og redusere medgått tid til disse oppgavene. Ukjente adresser er et problem som tilhører fortiden. Den virkelige vinneren her er kunden. Gjennom forbedringer i bestillingsprosessen og økt produktivitet kunne Domino’s finne selskapets kunder.

Kontakt oss Kontakt oss +47 95 96 47 32