Location Intelligence

Peugeot Citroen bruker mest mulig nøyaktige data for salgsprognoser.

Peugeot brukte data fra flere millioner bilturer, til å beregne gjennomsnittlig reisetid med basis fra TomTom GPS - 7 dager i uken mellom 07.00

Kundeprofil

Britisk avdeling av et fransk bilfirma

Europas nest største bilprodusent

10 000 forhandlere og verksteder over hele verden

Forretningsmål

Optimaliser salgsprognosene

Få informasjon om hvilke forhandlere som selger best

Øk responsen på store ordre

Fordeler

Forbedret nøyaktighet i estimering av kjøretid

Oppnådde et mer realistisk bilde av salgspotensialet

Lærte mer om trafikkmønstre og veiforhold

Benyttet teknologi

MapInfo Pro™ - Mapping and Analytical Applications

See your business data with a powerful mapping and geographic analysis application that helps present your business findings in a new, more visual way. Clearly demonstrating the relationship between geography and data.

Les mer

Oversikt

"Som forhandleransvarlig har dette vært svært nyttig i jobben. Nå slipper vi å måtte forsvare våre beregninger av kjøretid, og forhandlerne har full tillit til den informasjonen vi kommer med." Andrew Bury,
Network Planning Manager,
Peugeot Citroën Automobiles, UK Ltd

Peugeot Citroën Automobiles UK (PCA) opprettholder et nettverk av franchise forhandlere over hele Storbritannia, og har som mål å sikre høyest mulig  prosentandel av potensielle kunder, med rimelig kjøreavstand til et utstillingslokale eller servicesenter. Selskapet er derfor storforbruker av kjøredata i planleggingen av nettverket, og i utarbeidingen av salgsmål og områder til sine forhandlere.

Ved bruk av MapInfo Professional fra Pitney Bowes Softwares og Drivetime-løsningene med TomTom Speed Profile data, kan selskapet nå basere beregningene på nøyaktig informasjonen hentet fra flere millioner reiser med bil. Dette sikrer at forhandlerne stoler fullt og fast på den informasjonen de får.

Forretningsbehov

PCA hadde behov for større nøyaktighet i kjøretidsprofilene, slik at de kunne ta bedre beslutninger angående plassering av nye forhandlere og verksteder.

Avhengigheten av generisk data om kjøretid, som beregner den tiden det tar å kjøre en bestemt strekning basert på avstand og fartsgrenser, førte til at det ble stilt spørsmålstegn ved de underliggende dataene og dermed også ved pålitelighet av estimatene. Forhandlerne pleide for eksempel å stille spørsmål ved nedslagsfeltet, siden en kjøretur estimert til 30 minutter ofte tok betydelig kortere eller lengre tid på grunn av lokale veier og trafikkforhold.

Denne mangelen på innsikt gjorde det vanskelig å sette nøyaktige salgsmål for individuelle forhandlere, siden det var nødvendig å vite det samlede volumet på bilsalget og informasjon om den eksisterende bilparken (antall potensielle kunder for nye biler og  verkstedtjenester innenfor hvert område). Selskapet ønsket derfor tilgang til den mest nøyaktige informasjonen om kjøretid, og kombinere disse opplysningene med informasjon fra bilnæringen, for å kunne beregne det virkelige salgspotensialet for hver av de eksisterende forhandlerne og verkstedene.

Det ønsket også å kunne benytte data om kjøretid i sin eksisterende programvare for gravitetsmodellering, slik at man kunne optimalisere utvidelse eller konsolidering av det eksisterende forhandlernettverket.

Løsning

PCA implementerte en spesialtilpasset versjon av MapInfo Drivetime kombinert med TomTom Speed Profile data, for å få et samlet bilde av hvor tilgjengelig selskapets ulike forhandlere og verksteder var med bil innenfor vanlig åpningstid.

Programvaren beregner automatisk gjennomsnittlig kjøretid, basert på flere millioner faktiske kjøreturer foretatt av eierne av TomTom navigasjonssystemer - 7 dager i uken mellom 07.00 og 19.00.

Disse dataene blir deretter vist i Pitney Bowes Softwares avanserte visualiserings- og analyseverktøy MapInfo Professional, der dataene suppleres med demografiske data fra andre kilder, for å sikre en bedere forståelse. For eksempel kan det tildelte området til hvert verksted matches mot en DVLA-database, for å sette salgsmål i henhold til antall Peugeot- eller Citroën-biler som er ett til syv år gammel, og registrert i det aktuelle området. På samme måte kan resultatene til hver enkelt forhandler sammenlignes mot data fra næringen, og vurderes opp mot konkurrerende forhandlere i det samme geografiske området, og forhandlerens andel av det samlede nybilsalget innenfor hvert postnummer.

Siden det er viktig å holde seg oppdatert på endringer i veinettet, kan dataene oppdateres ved behov, og enkelt importeres via en nettverksfil til MapInfo Professional.

Fordeler

"Innsikten dette gir oss er uvurderlig, og selve løsningen er svært kostnadseffektiv. Det er ingen tvil om at disse verktøyene har vært en særdeles lønnsom investering." Andrew Bury,
Network Planning Manager,
Peugeot Citroën Automobiles, UK Ltd

Siden innføringen av TomTom Speed Profile data, har det ikke blitt stilt noen spørsmål vedrørende nøyaktigheten på informasjon om kjøretid, til PCAs avdeling for nettverksutvikling. PCA har vært så imponert av ytelsen på løsningen, at selskapet har valgt TomTom Speed Profile data som grunnlag for selskapets skreddersydde gravitetsmodelleringssystem.

PCAs nettverksplanlegging er nå basert på nøyaktige dataene,, så man slipper å gjette seg til informasjon som kan gi langvarige konsekvenser. Fordelene med løsningen er også relevante videre inn i selskapet. De utførte beregningene kan for eksempel brukes av salgsavdelingen til hvert merke, for å gi tilbud i større anbudskonkurranser.

Integrering med selskapets programvare for gravitetsmodellering, støtter også arbeidet med å optimalisere geografisk plassering av forhandlere og verksteder. For eksempel forbedrer dataene om kjøretid, estimeringen av økonomiske implikasjoner for virksomheten som helhet. Om det gjelder åpning, nedleggelse eller flytting av en forhandler, og  hvor som helst innenfor nettverket.

Kontakt oss Kontakt oss +47 95 96 47 32