Frankeringsmaskinen er en norsk oppfinnelse som fylte 100 år 6. mai 2003. Oppfinneren var kunstmaleren Karl Uchermann som utviklet maskinen i samarbeide med Krag Maskin Fabrikk A/S i Christiania. Frankeringsmaskinen ble patentert 21.februar1903, og for første gang tatt i bruk i Christiania 6. mai 1903.

I 1934 ble firmaet «Den Norske Frankeringsmaskin» etablert. En eksklusiv avtale med Krag Maskinfabrikk A/S om salgsrettighetene på frankeringsmaskinene, var grunnlaget for etableringen.

I 1946 byttet firmaet navn til As Frankering og, som navnet tilsier, var det fortsatt frankeringsmaskiner som var bedriftens hovedprodukt.

I 1970 ble Krag Maskinfabrikk A/S solgt til As Frankering. Dette åpnet veien for nye kontakter, og det ble igangsatt eksport av frankerings- og poststemplingsmaskiner til postkontorer over hele verden.

Via poststemplingsmaskinene kom As Frankering i kontakt med det amerikanske konsernet Pitney Bowes Inc. og fikk agenturet i Norge på deres konvolutteringsmaskiner og ark-samlere. Disse ble i løpet av få år markedsledere i Norge. Denne suksessen var grunnlaget for at det 1. januar 1981 ble undertegnet en kontrakt om å overta hele agenturet til Pitney Bowes Inc.!

Etter ca. 45 år med salg av maskiner innen post- og papirbehandling var det ønske om å utvide produktspekteret for å kunne være en tilbyder av mer komplette kontorløsninger. På midten av 70-tallet ble det bestemt å utvide produktområdet til også å gjelde kontormøbler og interiør, og i 1989 fikk As Frankering agenturet på Edsbyn kontormøbler.

I alle år frem til 2000 har As Frankering vært en norskeid familiebedrift, men i juli 2000 ble selskapet solgt til det amerikanske selskapet Pitney Bowes Inc.

1. januar 2005 byttet As Frankering navn til Pitney Bowes Norge AS. 1. januar 2006 kjøpte Pitney Bowes Norge AS Eidsiva kontorservice. Pitney Bowes Norge AS fikk da lokasjon på Gjøvik, Hamar og Tynset.

1. september 2007 kjøpte Pitney Bowes Norge AS O. Antonsen Kontormaskiner AS og med dette fikk vi 21 nye medarbeidere i Bodø og på Fauske.