Masteroppgaver:
Pitney Bowes ser viktigheten av utvikling og nytenkning. Dette innebærer at vi tilbyr masterstudenter en mulighet til å skrive egendefinerte oppgaver innenfor et av våre virksomhetsområder. Vurdering av oppgaver og søknader skjer fortløpende, og aktuelle kandidater vil bli kontaktet.

Søknaden bør inneholde informasjon om deg, din studiebakgrunn, vekttall, eventuell arbeidserfaring etc. Dersom du for eksempel ønsker å skrive en oppgave innen økonomi/finans, må du selv konkretisere den aktuelle problemstillingen.

Pitney Bowes Norge har identifisert følgende fagområder aktuelle for studentoppgaver:

  • Organisasjonsutvikling
  • Belønningssystemer
  • Økonomi/Finans


Hvilket emne ønsker du å skrive om? Send oss gjerne dit forslag her.
Studenter som skriver en oppgave i samarbeid med Pitney Bowes må undertegne en konfidensialitetserklæring.