Arbeidsklimaet i Pitney Bowes Norge kjennetegnes av en jordnær kultur som preges av et internasjonalt arbeidsmiljø. I Pitney Bowes ønsker vi å ivareta og utvikle den enkelte medarbeiders individuelle kompetanse og oppmuntre de personer som søker nye utfordringer i organisasjonen.

I Pitney Bowes er arbeidet for mangfold og inkludering et viktig spørsmål. For oss handler det om å på best mulig måte ivareta medarbeidernes kompetanse samt å tilby likeverdige muligheter for alle ansatte.

Vi er et grønt selskap med en bred produktportefølje. Dette innebærer at vi tar vare på naturen i alt arbeid vi gjør.

Konsernets stabile, finansielle bakgrunn er resultatet av mange faktorer men først og fremst et resultat av vår sterke merkevare samt vår prestasjonsorienterte kultur, der den enkelte medarbeiders innsats verdsettes høyt.