I Pitney Bowes er vi opptatt av at den enkelte medarbeider skal få mulighet til å lykkes. Dette er et fundament for at vi også i fremtiden skal nå våre ambisiøse mål. Vi mener at den enkeltes kompetanse- og karriereutvikling er et tosidig ansvar.

Den enkelte medarbeider må ha et aktivt forhold til og ansvar for egne interesser, ønsker og muligheter. Nærmeste leder har et ansvar for å sikre at den enkelte medarbeider opplever mulighet og trygghet til å ta opp og diskutere slike spørsmål. Dette gjennomføres ved blant annet en årlig medarbeidersamtale, hvor utarbeidelse av den personlige utviklingsplanen er et viktig element for å sikre videre utvikling.


Pitney Bowes ønsker å gi ansatte muligheter til karriereutvikling. Karriereutvikling i selskapet kan skje både horisontalt og vertikalt i forhold til nye ansvarsområder og arbeidsoppgaver. Det er også mulig å gjøre en internasjonal karriere i Pitney Bowes.

Vi har et internasjonalt system for utlysning av alle stillinger og en policy som tilsier at alle stillinger skal lyses ut internt.