Resultater skapes av mennesker som er engasjerte i jobben sin. Medarbeiderne er vår viktigste forretningsressurs og den mest verdifulle kapitalen vi har. Vi ønsker å tiltrekke oss og beholde mennesker med de rette kvaliteter på alle aktuelle fag- og ansvarsområder.

Pitney Bowes bruker hvert år ressurser på å utvikle våre ansatte. Avhengig av hvilket forretningsområde man jobber innenfor, innebærer vår satsing på medarbeiderutvikling blant annet samlinger i løpet av året, hvor fokus er faglig oppdatering og kompetanseheving for medarbeiderne.

Vi tror at den mest effektive formen for læring skjer på jobben, at den enkelte må være ansvarlig for sin egen utvikling, og at ledere bør legge til rette for en læringsprosess.


Gjennom årlige medarbeidersamtaler samt medarbeiderundersøkelse, måler vi våre resultater og drøfter hvordan vi kan bli bedre. I tillegg til dette har vi i Pitney Bowes et prestasjonsstyringsprogram, Performence Management, som er individuelt tilpasset ut fra den enkeltes kompetansegrunnlag og bedriftens mål.


Målet vårt er at du skal være med på å løfte Pitney Bowes inn i fremtiden gjennom din kompetanse og våre muligheter.