Misjon
Ofte relaterer man Pitney Bowes til frankerings- og postbehandlingsløsninger, men vår misjon har alltid vært bredere: å forbedre bedriftskommunikasjon og gjøre handel og transaksjoner lettere. Vi vil skape verdi for kunder gjennom å forbedre og effektivisere kommunikasjon.

I vårt daglige arbeid fokuserer vi på økt kundeverdi, forbedring av den operative effektiviteten utføring av kjernevirksomheten på vekstområder samt å bygge en enda sterkere og engasjert kultur i hele Pitney Bowes. Gjennom disse prioriteringene bygger vi en fremtid for ytterligere fremgang.

Våre verdier
Pitney Bowes er et selskap med kontinuerlige og stabile verdier. Under årenes løp har vi hatt ulike ord for å beskrive dem men kjernen i hva vi tror på, har vært konstant. Verdiene baserer seg på vår identitet. Årsaken til vår sterke identitet er den prestasjonsbaserte kulturen som setter kunden i fokus, tydelig og åpen kommunikasjon, endringsvillighet og våre medarbeideres sterke engasjement. Våre verdier styrer vår atferd og måler alt vi gjør.

Kunden – vår viktigste ressurs

Vi fokuserer på kundens nytteverdi, vi skaper innovative løsninger, vi reagerer raskt overfor kundene

Samarbeid

Vi er inkluderende og behandler alle med respekt, vi samarbeider med hverandre og våre kunder, vi både oppfordrer til og verdsetter ulike synspunkter, vi prøver aktivt å støtte nærmiljøet

Brenner for noe

Vi er energiske og håndterer oppgavene raskt, vi er resultatorienterte og verdsetter suksess, vi prioriterer innovasjon for å levere unike verdier

Vær ansvarlig

Vi holder det vi lover og det vi har forpliktet oss til, vi setter utfordrende mål, vurderer resultatene og belønner suksess

Vær pålitelig

Vi viser omtanke, vi gjør de riktige valgene, vi tenker før vi handler