Miljø er viktig for oss alle og Pitney Bowes Norge skal aktivt være med å bidre til et bedre miljø. Ikke bare det - vi skal være best på miljø innenfor våre forretningsområder. Det innebærer bevisst satsing gjennom hele vår verdikjede.

Miljøvisjon

Pitney Bowes Norge erkjenner at vår virksomhet påvirker miljøet. Vi skal derfor til en hver tid søke å finne de beste og mest miljøskånsomme metodene for å drive vår virksomhet.

Lær mer

Miljøtiltak

Miljø er viktig for oss alle og Pitney Bowes Norge skal aktivt være med å bidra til et bedre miljø. Ikke bare det – vi skal være best på miljø innenfor våre forretningsområder. Det innebærer bevisst satsing gjennom hele vår verdikjede.

Lær mer

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn.

Lær mer

Miljøprodukter

Pitney Bowes jobber aktivt sammen med leverandørene for å utvikle produkter som imøtekommer dagens standard, men som også flytter grenser med tanke på fremtiden.

Lær mer