Å velge produkter med god miljøprofil skal være enkelt!

Pitney Bowes jobber aktivt sammen med leverandørene for å utvikle produkter som imøtekommer dagens standard, men som også flytter grenser med tanke på fremtiden.

Målet er å gjøre miljøvalget enkelt når du handler kontormøbler og maskiner. I 3. kvartal 2011 skal vi lansere en serie miljøvennlige produkter, som stort sett dekker behovet til et kontor.

I påvente av lanseringen har vi valgt å trekke frem og presentere noen av våre leverandører med tydelig miljøstrategi og gode miljøprodukter.

AB Edsbyverken er den første møbelprodusenten som fikk Svanemerket på fire av sine kontormøblerserier i 2001. I dag er mer enn 75% av det som blir produsert Svanemerket.
Gå til deres hjemmesider >

HÅG arbeider aktivt for at alle produktene skal være miljøvennlige. De bruker resirkulerte materialer og jobber aktivt for å hindre bruk av helseskadelige stoffer. Møbler er nå tilnærmet 100 prosent gjenvinnbare.
Gå til deres hjemmesider >

Ricoh har lagt stor vekt på viktigheten av å redusere den miljømessige påvirkningen ved produksjonen av sine produkter.
Gå til deres hjemmesider >

I Canon Norge har Eco Declaration vært brukt siden 2006. Den gir oversikt over Canonproduktenes miljøegenskaper, som energiforbruk, støy, utslipp og kjemiske stoffer.
Gå til deres hjemmesider >

Mitsubishi Electrics bruk av ”Eco Change", representerer holdningen til miljøstyring, og deres engasjementet for kontinuerlig arbeide med både miljøvennlige produkter og teknologi.
Gå til deres hjemmesider >

 

elretur.no

grontpunkt.no

miljofyrtarn.no