Pitney Bowes tar miljøet på alvor

Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn.

Grunnelementene i sertifiseringen er:

  • Internkontroll HMS
  • Innkjøp og materialbruk
  • Avfall
  • Energi
  • Transport
  • Estetikk

Alle ovennevnte elementer fokuserer på at Pitney Bowes skal gjøre de mest miljøvennlige valgene.

Etter sertifiseringen skal det utarbeides en miljørapport som inkluderer en handlingsplan for de kommende årene, og som gir en forankring til forpliktelsen om et stadig bredere miljøfokus.