Pitney Bowes Norge har gjennomført en rekke tiltak i egen bedrift.

Noen av tiltakene er:

  • "Grønn" firmabilordning
  • Bedre håndtering av avfall
  • Lavere energiforbruk gjennom strømsparende tiltak
  • Fornybar energi
  • Videokonferanseutstyr er installert på alle avdelingskontorer

Videre stiller vi krav til våre leverandører i forhold til alle typer produkter og tjenester vi kjøper inn. De fleste av våre leverandører på møbelsiden har allerede vært miljøbevisste i mange år. For eksempel Edsbyn, HÅG og mange av andre har Svanemerket sine produkter.

Internasjonalt har Pitney Bowes allerede i over ett år stilt strenge krav til materialvalget i produkter og i komponenter til produkter innen kontormaskiner. Dette er absolutte miljøkrav som våre leverandører raskt rettet seg etter.

Retur av kasserte elektriske og elektroniske produkter

Mange elektriske og elektroniske produkter inneholder helse- og miljøskadelige stoffer som bly,kvikksølv, kadmium og PCB for å nevne noe. Vi tar imot alle kasserte strøm- og spenningsavhenige produkter. Avfallet inngår i vårt system for innsamling og gjenvinning.

Retur av brukte tonerkassetter

Vår returordning sparer miljøet og bidrar mye til gjenbruk fremfor forbruk, både på emballasje og tonerkassetter.

Miljøvennlig firmabilordning

Som første bedrift i Norge satser vi kun på miljøbiler med lavt CO2-utslipp.

Ansatte som inngår avtale om bilordning, får kun velge i modeller med CO2-utslipp som tilfredsstiller EU-kravene.

Vi har også investert i den norske el-bilen Buddy, som står til disposisjon for ansatte og salgsapparat til kortere byturer.

Videokonferanseutstyr

Pitney Bowes Norge har 4 regionskontorer i Norge. For å redusere reise virksomhet vil det bli montert utstyr til videokonferanser på alle kontorene.

Noen av våre samarbeidspartnere: