Pitney Bowes Norge skal være bransjens klart mest miljøfokuserte leverandør.

Vi skal:

  • Fremstå som en ledende miljøbedrift
  • Kontinuerlig forbedre vårt miljøarbeide
  • Levere produkter og tjenester som er markedets mest skånsomme mot miljøet

Dette betyr:

Pitney Bowes Norge erkjenner at vår virksomhet påvirker miljøet. Vi skal derfor til en hver tid søke å finne de beste og mest miljøskånsomme metodene for å drive vår virksomhet.

Vi skal redusere vår bruk av energi, redusere våre utslipp og sorterer vårt avfall.

Vi skal sørge for effektiv gjenbruk av produkter vi skifter hos våre kunder og sikre miløvennlig avhenting av produkter som må kastes.

Våre kunder skal stimuleres til å velge miljøvennlige produkter fremfor produkter som har skadelige miljøeffekter.

Våre leverandører skal velges med bakgrunn i hva de gjør for å hindre miljøpåvirkning både fra produksjon og transport.