Høyvolums adressering

DA70s adresseprinter

Våre høyvolumsmaskiner sparer bedriften mange arbeidstimer i forhold til utskrift og påsetting av etiketter. DA70s adresseskriveren er et kommunikasjonsverktøy som kan hjelpe deg skape det rette bildet, med skarpe personlige adresser, og grafikk rett på konvolutten, slik at opp til 14000 utsendelser i timen får det profesjonelle uttrykket som sørger for at de blir åpnet.