Post- og pakkeforsendelser

Hemmeligheten for å oppnå mer engasjerende kommunikasjon

Nyskapende teknologi gir bedre relevans og kommunikasjon

Er din brevproduksjon effektiv?

Du forstår sannsynligvis hvorfor , print, brevproduksjon og levering er integrerte deler av flerkanalsopplevelsen som forbrukerne forventer. Men hva med kundene dine – både de interne og eksterne? Er de klar over at brevkommunikasjonen kan være like fargerik, interaktiv og engasjerende, hvis ikke mer, som elektronisk kommunikasjon? Vet de hvordan avansert tilpassing kan hjelpe markedsførere med å styre innsatsen og måle resultater i trykte kanaler samt digitale kanaler?

Brevkommunikasjon er fremdeles stor del av helheten. Selskaper som ikke klarer å gjøre mest mulig ut av denne kanalen, mister konkurransekraft samt kaster bort muligheten til å kunne ha en verdifull kommunikasjon med kundene sine», sier Kevin Marks, vice president ved Global Production Print hos Pitney Bowes. «Det å skape kommunikasjon med høyere verdi handler om å hjelpe kunder med å identifisere målgruppen sin og deretter kommunisere effektivt med dem for å bedre svarprosenten og til syvende og sist fortjenesten.»

Verdiskaping for kunder krever bruk av analyse for å gjøre kommunikasjonen mer målrettet og relevant, revolusjonere fysisk kommunikasjon for å gjøre den mer engasjerende samt tilgang til utstyr og programvareløsninger som muliggjør levering av dynamisk og individuelt tilpasset budskap via de rette kanaler. 

Forutse kundeatferd

Internett og den stadig økende bruken av tilkoblede enheter har ført til en eksplosjon av datainnsamling. I tillegg til «transaksjonsdata» som kundene formidler når de kjøper et produkt eller en tjeneste, så som navn og adresser, finnes det store mengder med ubrukte data, inkludert kundedemografi, kjøpshistorikk, undersøkelsessvar, data om kundetilfredshet, data på sosiale medier med mer. Ubenyttede data kan hjelpe virksomheter med å forstå de individuelle kundene og vinne lojaliteten deres på lang sikt.

Men selv med alle de nye tilgjengelige kildene med kundedata, forblir målstyring og individuell tilpasning utfordringer. «Nå er det lettere å ha oversikt over hvem som responderer på kampanjene dine og å identifisere de hovedmålgruppene», sier Marks. «Men det kreves fremdeles en ekstra innsats for å forutse hvor markedsføringsbudsjettet skal brukes for å oppnå størst mulig effekt.» Avansert analyse kan hjelpe deg med å forutse kundeatferd i henhold til hva, når, hvordan, hvor og hvorfor kundene kjøper.

Med forbedret tilpasning, , kan du forutse endringer i individuell kundeatferd som forekommer som en direkte følge av markedsføringstiltak. På denne måten er det mulig for virksomheter å fokusere kun på kunder som vil respondere positivt på et budskap og samtidig luke ut de som vil uansett kjøpe, de som aldri vil kjøpe eller til og med kan komme til å reagere negativt på kommunikasjonen.

Trinnvis tilpasning som tar i bruk tradisjonelle, statiske programmeringspakker kan være en frustrerende opplevelse, men automatiserte prosesser kan i stor grad øke ROI for kundebevaring, kryssalg, mersalg og andre markedsføringstiltak.

Bruke skreddersydd informasjon

Individuelt tilpasset informasjon fanger og holder på kundenes oppmerksomhet, uansett om kommunikasjonen er direktereklame eller transaksjonsdokumenter som en faktura eller et kontoutdrag. Budskapet kan skreddersys i henhold til kundenes plassering i kjøpssyklusen, demografi eller sted. Tilbud kan tilpasses kundenes interesser og kjøpsvaner. Tilpassede URL-er og dedikerte nettsider kan ytterligere føre kundene mot et kjøp eller bedre kundeopplevelsen. En QR-kode på en faktura kan for eksempel inneholde en kobling til en video som forklarer innholdet på fakturaen for kunden.

Ved bruk av variabel fargeutskrift er det mulig å tilpasse praktisk talt alle deler av en postutsendelse – tekst, bilder og bakgrunner – med variable, målrettede budskap. Levende og fargerik grafikk som er individuelt tilpasset kan baseres fullstendig på individuelle kundedata. Ved bruk av variabel fargeutskrift kan også markedsførere respondere øyeblikkelig på en mulighet. Det går ikke med tid på å vente fordi forhåndstrykte formularer skal bestilles, og det er ingen skjemaer som blir foreldet når innholdet må endres. Print i en gjennomkjøring er en stor fordel når tiden til markedet er kritisk.

Fargerikt, innenfra og ut

Markedsundersøkelsesbyrået IDC forventer at over 51 prosent av det produserte utskriftsvolumet vil bestå av fargeutskrifter innen 2019. Farger innehar en viktig rolle i å få posten åpnet, lest og respondert på. Inkjet fullfarge printere har endret markedene for utskrift og postutsendelser via den høye produksjonshastigheten og lavere enhetskostnaden. Mange av disse systemene er imidlertid kun kostnadseffektive for store postprosesser, slik at sort/hvitt blekksystemer blir brukt for små og mellomstore prosesser.

En ny generasjon av fargeblekksystemer gjør det heldigvis mulig for mellomstore aktører å gå over til 100 prosent variabel fargeutskrift. Disse systemene muliggjør en full fargeprosess som eliminerer behovet for forhåndstrykte skjemaer og gjør det mulig for én maskin å utføre arbeidet for flere. Systemene muliggjør også full CMYK-farge til en kostnad som kan sammenlignes med sort/hvitt systemer.

Med nyere utskriftssystemer kan virksomheter også forvandle den tradisjonelle forretningskonvolutten til et helt nytt medium, ett som kan oppnå høyest antall lesere av alle reklamemedier, fordi ingen kaster posten uten først å se på konvolutten. Ved å trykke fargerik og relevant informasjon på utsiden av konvolutten, økes faktisk prosentsatsen for de som åpner konvolutten med 250 prosent.

«Variable farger gjør all kommunikasjon mer interessant», sier Marks. «Det forsterker budskap, fremhever viktig informasjon og muliggjør bedre individuell tilpasning.» Fargediagram, sektordiagram og glideskalaer er de beste metodene for å få frem budskapet ditt raskt. Andre teknologier kan bedre kommunikasjonen ved at du kan brette dokumenter på unike måter og inkludere elementer som lojalitetskort og magneter i posten.

Farge, målstyring og individuell tilpasning er noen av de viktigste kreative verktøyene for å øke verdien for post- og distribusjon for kundene dine. Med rett teknologi og kunnskap kan disse verktøyene øke responsratene og til sist maksimere kundenes livstidsverdi ved bruk av utsendt kommunikasjon.

© Pitney Bowes 2015.  Med enerett.

Mer informasjon

Få gjort mer med fullfarge print til en lavere kostnad med AcceleJet™ utskrifts- og ferdiggjøringssystem for mellomstore virksomheter.