Post- og pakkeforsendelser

Er det på tide å utvide virksomheten internasjonalt?

Suksess kan fortone seg på mange måter for små bedrifter, men én versjon av suksess er å utvide virksomheten ut over landets grenser. Mange bedrifter vurderer ikke en gang en utvidelse av virksomheten til andre land, men - i den rette situasjonen – kan det føre til betydelig økte inntekter. Så hva er det rette tidspunktet for en utvidelse?

Andrew Patricio er grunnlegger og daglig leder i BizLaunch, et selskap som driver med opplæring, rådgivning og mentorvirksomhet for entreprenører. Andrew har skrevet to bøker om småbedrifter, startet sju bedrifter og hjulpet tusenvis av entreprenører i Canada og over hele verden med å starte virksomheter. av Andrew Patricio
www.bizlaunch.com

1. Kundene deres ber om det

I en gjennomgang av kundetilfredshetsundersøkelser vil dere kanskje se at flere kunder spør om dere fører produktene deres i andre EU-land. Det å vite at etterspørselen er der, kan være insitament nok til å begynne å undersøke hva det vil kreve å gå inn i nye markeder.

Hjemmelekse:
Avhengig av hva dere selger, kan det være litt av en prosess å få godkjennelse til å selge i et nytt land. Det er avgjørende å forstå de juridiske og skattemessige sidene ved produktene og tjenestene dere selger. Finn ut alt du trenger å gjøre og hvilket papirarbeid som kreves, og få dette med på tidslinjen.


2. Virksomheten vokser raskt

Hvis dere er tilfreds med markedsandelen dere har i Norge, kan det å innta et EU-marked være den rette utfordringen for virksomheten. Hvis dere har fått på plass effektive prosesser og prosedyrer som gjør det enkelt å selge og levere produktene deres her, bør dette i stor grad kunne overføres til nye markeder.

Hjemmelekse:
Tenk på prosessene som kan være involvert. Bruk litt tid på å gå gjennom dem og finne ut hvor mye som vil måtte endres i et annet land. Vil dere for eksempel ha et lokalt lager for produktene i det nye landet, eller vil dere levere fra Norge? Vil dere måtte finne nye, lokale leverandører av råvarer?


3. Teamet er klart til å takle verden

Fordi medarbeiderne er avgjørende for suksess både hjemme og utenlands, vil dere gjerne sørge for at de har opplæringen og ressursene til å håndtere internasjonale utfordringer. Sannsynligvis vil dere måtte utvide teamet når dere beveger dere inn i nye markeder, men dere vil ønske at et team som har arbeidet i bedriften og med produktene, skal hjelpe til med lanseringen andre steder.

Hjemmelekse:
Når dere bestemmer dere for å etablere dere i et bestemt land, bør dere annonsere i hjemlandet etter medarbeidere med erfaring fra andre land, og spesielt personer med erfaring fra det aktuelle landet. Dere vil kanskje ha noen EU-orienterte medarbeidere på hovedkontoret, i tillegg til dem som ansettes i forretninger eller kontorer i det nye landet.


Klar for å spille en dominerende rolle i verden?

Det å gå inn i nye markeder er en fantastisk måte å løfte virksomheten opp på en nytt nivå på. Husk bare at det gjelder å skynde seg langsomt.

Det er viktig at dere bruker så mye tid som mulig på å gjennomføre overgangen og utvidelsen for å unngå kostbare feil.

Dere vil kanskje søke assistanse hos lokale eksperter i det aktuelle landet som kan hjelpe dere med å finne fram i byråkratiske labyrinter, og som kan hjelpe til å få fortgang i prosessen. Når dere har fått et fotfeste i det nye markedet, kan dere vurdere nye land hvor dere ønsker en tilstedeværelse.


Interessert i anbefalt praksis for småbedrifter? Her er noen tips om e-handel.

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan Pitney Bowes kan hjelpe småbedrifter med å lykkes, kan du lese om våre frankeringsløsninger.

Pitney Bowes og selskapslogoen er varemerker for Pitney Bowes Inc. eller et datterselskap. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.
©1996-2015 Pitney Bowes Inc. Med enerett.

Les mer om

Hvorfor e-handel innebærer nye muligheter for postorganisasjoner

Les om hvordan postorganisasjoner innfører nye teknologier og forsendelesstrategier for å håndtere de raskt økende forsendelsesvolumene.

Dette er interessant

Frankeringsmaskiner

Pitney Bowes leverer frankeringsmaskiner tilpasset bedrifter av alle størrelser. Om du har 1000 eller færre forsendelser i måneden, velger du Lavt volum. Velg Medium volum om du har færre enn 5000 forsendelser i måneden. Har du flere enn 5000 forsendelser i måneden, velger du Høyt volum.

Dette er interessant