Post- og pakkeforsendelser

De forretningsmessige fordelene ved fargeutskrifter

Skriv ut sammensatt, fargerik transaksjonsbrev med en mer effektiv utskriftsprosess fra ende til ende, enten dere skriver ut ett eller 100 000 ark av kombinert transaksjons- og salgsmateriell.

For ikke lenge siden virket kanskje fargeutskrift av kontoavregninger altfor kostbart eller komplisert for mange bedrifter. Utsendelser i fulle farger tok tid å produsere og krevde investeringer i avansert utstyr. De innebar også en rekke ekstra trinn i produksjonsprosessen, noe som i siste instans blåste opp kostnaden per enhet.

Tidene har forandret seg. Fremskritt innen utskriftsteknologi har gjort farger til det foretrukne alternativet for virksomheter som ønsker å utvikle en mer engasjerende kundeopplevelse.

Ved å inkludere livaktige, tilpassede budskap på alle kontoavregninger, fakturaer og underretninger dere sender, vil dere kunne gjøre et en gang så overfladisk kontaktpunkt – det å sende transaksjonsbrev – om til en mulighet til å vinne kundens tillit og levere merverdi. Dere kan også åpne opp for nye inntektsmuligheter gjennom å legge inn målrettede kryss-salgs- eller mersalg direkte i kontoavregninger.

På toppen av dette forbedrer digital utskriftsteknologi nå produktiviteten i postrommet. Det gjør at skrivere kan produsere fargedokumenter med stor gjennomslagskraft til en lavere sidepris og samtidig redusere administrasjonsutgifter knyttet til lagerstyring, produksjon, porto og postforsendelser. En utskriftsjobb som tidligere krevde et helt rom av skrivere og en full stab av spesialister, kan nå utføres med ett enkelt utskriftssystem og én operatør. Dessuten kan det gjøres med høyere hastighet og større kvalitet enn noen gang tidligere.

Her kan du se hvordan fargeutskrift fra Pitney Bowes kan hjelpe dere med å skrive ut transaksjonsbrev enklere, raskere og med bedre avkastning på investeringene:

Farger er kostnadseffektivt.

Høyhastighets fargeutskrift var en gang mer enn mange utskrifts- og posttjenester kunne drømme om. Det var fordi den tidlige fargetonerteknologien var forholdsvis ineffektiv når det gjaldt å produsere kvalitetsdokumenter. Dagens digitale blekkskrivere er optimalisert med tanke på hastighet, maksimalt gjennomløp og høyere utskriftskvalitet. Følgelig er kostnadene ved å skrive ut i digitale farger bare en brøkdel av hva de var for mer enn et tiår siden. Og det blir bare bedre når høyhastighets fargeblekkskrivere med kontinuerlig mating blir mer raffinerte og effektive.

Dagens ledende blekkutskriftssystemer forbehandler for eksempel papir bare i de områdene hvor blekk skal påføres. Det betyr at dere kan få kvalitetsutskrifter også på vanlig kopipapir. Dessuten kan utskriftssystemer for storbedrifter skrive ut fargedokumenter pålitelig med en hastighet på opptil 200 meter i minuttet, eller ensfargede dokumenter med opptil 265 meter i minuttet. Enkelt sagt, dere kan produsere mer post på kortere tid. Det gir dere mulighet til å produsere tusenvis av fargerike kundeavregninger med minimal innvirkning på bunnlinjen.

Farger er enklere.

Tidligere involverte utskrift av fargedokumenter særskilt førtrykkarbeid som forlenget produksjonsprosessen og også innebar sløseri. Dere måtte kanskje hatt flere systemer og mengder av materiell som ville opptatt gulvplass og gjort et innhogg i virksomhetens budsjett.

Det er ikke lenger situasjonen.  Dagens digitale utskriftssystemer samkjører enfarge- og fargeutskrifter i en strømlinjeformet prosess gjennom ett system. Det betyr at transaksjonsbrev kan sendes uten forsinkelser og uten å bruke store deler av budsjettet.

Fargelogoer, transaksjonsdata og skjemaer skrives ut i ett pass. Dere kan også inkludere variable budskap, slik at hver kunde mottar en mer tilpasset avregning. Det vil ikke kreve noe mer fotarbeid. Faktisk vil dere kunne spare penger ved å eliminere eller redusere førtrykk av blanketter, fargeinnlegg og kostnader knyttet til skjemaadministrasjon. Digitale utskriftssystemer fra Pitney Bowes er også enkle å bruke fordi de krever færre operatører til driften og har en kortere læringskurve og opplæring.

Farger er integrert.

Digitale utskriftssystemer fra Pitney Bowes er også svært modulære og kan integreres i andre postbehandlings- og konvolutteringsprosesser for å optimalisere postsenteret ytterligere. Følgelig er det å skrive ut sammensatt, fargerik transaksjonsbrev en mer effektiv prosess fra ende til ende, enten dere skriver ut én eller 100 000 postenheter.

Tidligere måtte dere produsere markedsføringsmateriell separat og deretter integrere det med transaksjonsdokumentene i postbehandlingen. I dag kan dere lage fullt integrert "transpromo"-materiell på direkten med en enkelt utskriftsplattform, og konsolidere arbeidet og kostnadene i én svært effektiv ende-til-ende-prosess.

Ved å ta i bruk en ny utskriftsløsning konsoliderte en Pitney Bowes-kunde utskriftssystemet og doblet utskriftshastigheten. Som følge av det, har kunden redusert kostnader, forbedret fleksibiliteten, økt postproduktiviteten og fått økte inntekter.

Det er slike forskjeller farger kan gjøre, både når det gjelder kundeinvolvering og på bunnlinjen.

Hvis du vil vite mer, ta en titt på vårt utvalg adigitale utskriftssystemer for å finne den ideelle løsningen for dere.