Post- og pakkeforsendelser

Gripe mulighetene for vekst innen e-handel med automatisert pakkesortering

Les om hvordan organisasjoner bruker automatisering til å sortere og håndtere utgående pakker på grunn av vekst innen e-handelen.

«Vi har sett en årlig vekst [i årlig forbruk på netthandelssider] på minst 16 prosent i Europa» Stefan Berndt,
Senior Product & Business Development Manager,
Sortation Solutions, Europe & APMEA, Pitney Bowes

I Europa og flere andre regioner har pakkelevering hatt en betydelig vekst, i hovedsak som et resultat av den store veksten innen e-handelen. Dette er en svært positiv utvikling for forbrukerne som nå har langt bedre tilgang til produktene de ønsker å kjøpe. Denne økningen av pakkevolum har imidlertid gitt mange nettbutikker og transportører store utfordringer.

Hvordan skal du få sortert alle disse pakkene til de rette destinasjonene, på en både rask og effektiv måte? Hvis organisasjonen din forventer en økning i etterspørselen etter dine produkter, kan dette være tidspunktet for å vurdere automatisert sortering og håndtering av de utgående pakkene. Trendene antyder at etterspørselen etter raskt leverte varer vil fortsette å øke. I et slikt konkurransepreget marked er det ytterst viktig for fremtidig suksess å sikre at virksomheten tilbyr leveringstjenester av høyeste kvalitet.

E-handel er et stort vekstområde

Hvor rask er veksten innen e-handelsvirksomheten? «Vi har sett en årlig vekst [i årlig forbruk på netthandelssider] på minst 16 prosent i Europa», sier Stefan Berndt, Pitney Bowes, Senior Product & Business Development Manager, Sortation Solutions, Europa & APMEA. Det er muligens et beskjedent estimat. I henhold til en rapport fra mai 2013 som ble publisert av Ecommerce Europe, en bransjeorganisasjon for nettbutikker økte den årlige fortjenesten i Europa fra nettvarer og -tjenester med 19 prosent til 311,6 milliarder euro i 2012.

«Hvis du retter blikket utenfor Europa», tilføyer Berndt, «ser vi [nettsalgsvekst] enda høyere tall innen fremvoksende markeder.» Han henviser til regioner som Kina og India, der den opprinnelige fremveksten av Internett var svært langsom, men i den senere tid har hatt en rask vekst. På en global skala er det estimert at salget via e-handel vil øke til over 1,5 billion dollar (USA) innen slutten av 2015.

Virksomheter har en utmerket mulighet til å selge til et voksende netthandelsmarked. Med tanke på at alle disse kjøpene må leveres fysisk, er det nødvendig for forhandlere og transportører å vurdere det totale systemet for pakkelevering for å finne løsninger som øker effektiviteten, reduserer kostnader samt oppfyller kundens serviceavtaler og forventninger.

Automatisert sortering

Levering av et stort antall produkter krever naturligvis bedre løsning for postforsendelser. «Etter hvert som volumet øker, fortsetter kostnadene til arbeidskraft å øke», sier Eric Kempton, Pitney Bowes Manager, Sortation Solutions & Product Marketing. «Det gir deg en mindre konkurransedyktig posisjon i et marked der kundene ser etter en kombinasjon av service og pris. Jo mer du kan automatisere, desto bedre kan du øke effektiviteten, redusere kostnadene samt oppnå en større markedsandel.»

Berndt har erfaring i å hjelpe firmaer, private transportører og nasjonale postvesener med å implementere automatiserte systemer for pakkesortering, slik at det stadig økende volumet kan håndteres. Han arbeidet for eksempel nylig med et postvesen i Kina som hadde et svært stort antall leveranser å behandle. «De måtte håndtere opptil 200.000 artikler daglig i ett sorteringssenter, med en tendens mot vekst til 500.000 artikler daglig. Det er derfor ikke mulig å håndtere sorteringen manuelt. De er nødt til å investere i automatisering.»

Automatisert sortering bruker teknologi til å utføre mye av behandlingen som ville vært en svært tidskrevende og gjentakende prosess å utføre manuelt. Automatiserte systemer kan for eksempel veie, måle og sertifisere pakker mens de forflyttes på transportbånd, og maskinene kan skrive ut og påføre etiketter på emballasje og sende dem til de rette lasteområdene. Omfattende pakkesporing er fullstendig integrert i den avanserte programvaren. Berndt forklarer at de automatiserte sorteringsmaskinene til Pitney Bowes anvender en felles infrastruktur som kan tilpasses størrelsen på pakkene som sendes, leveringstiden som er spesifisert av serviceavtaler, funksjonene som kreves for bestemte pakketyper, og spesielt volumet av artikler som firmaet håndterer.

«Systemene våre er svært modulære, svært fleksible, oppgraderinger tar kortere tid og koster mindre, basert på hvordan vi bygger systemene, og de er konstruert for å kunne tilpasses», tilføyer Kempton. «Det er ikke en modell vi tvangstilpasser til en operasjon, den er basert på dine krav og ditt potensiale for fremtidig endring eller vekst.» Disse systemene kan designes til å håndtere en kapasitet på 1.000 artikler per time til over 14.000 artikler per time.

«Det avhenger helt av brukskravene», sier Berndt. «Vår visjon er å sette oss ned sammen med kunden for å identifisere disse behovene, og deretter å utvikle en løsning for kunden sammen med vårt tekniske team og våre leverandører.»

Fremtidige innovasjoner

Rask levering er en prioritet for konkurransedyktige forhandlere og transportører. Berndt bemerker videre at enkelte nettsteder allerede tilbyr kundene mulighet til å motta varene sine i løpet av noen få timer. «Det er galskap, men det er også noe jeg kan forutsi vil bli en verdiskapende tjeneste i fremtiden», sier han.

«Kundene ønsker varene med en gang. De ønsker opplevelsen av å kjøpe noe, uten å måtte reise til en butikk», sier Kempton. «Enkelte transportører og speditører inngår samarbeid med disse nettforhandlerne og distribusjonsnettene, slik at en ordre som kommer inn ved et bestemt tidspunkt på dagen kan mottas samme dag. De legger vekt på å fremheve dette som en differensiator i markedet.»

Etter hvert som e-handelen fortsetter å vokse, vil antall leveringsalternativer også øke. Det vil være mulig for kundene å motta ordene samme dag som de bestilles, eller å hente artiklene ved elektroniske betjente oppbevaringsbokser i nærheten av hjemmet eller ved en sentral beliggenhet. Disse «intelligente skapene» er allerede svært populære i enkelte regioner, inkludert Tyskland, Norge, Polen og deler av Asia. De har også en stadig økende vekst i Storbritannia. Kundene vil kunne utføre nøyaktig sporing av pakker, eller omdirigere pakker som er under forsendelse, fordi automatisert sortering muliggjør disse datastyrte egenskapene. Den modulære designen gjør det også mulig å integrere fremtidige innovasjoner i de nåværende automatiserte sorteringssystemene.

«For en periode på minst to år vil det skapes flere og flere verdiskapende tjenester», sier Berndt. Han forklarer videre at kundene også kan gagnes på andre måter, fordi økt konkurranse innen e-handelen vil føre til reduserte porto- og leveringskostnader.

Økt etterspørsel etter pakkelevering kan med andre ord omgjøres til store forretningsmuligheter for smarte nettnutikker. Med en stadig økende suksess, øker også viktigheten av å integrere teknologier for pakkesortering som håndterer levering av pakker på en effektiv måte. Automatisert sortering gir virksomheter muligheten til å kombinere manuelle og digitale løsninger for å konkurrere i et nettsalgsmarked.

Dette kan være interessant for deg

Hvorfor e-handel innebærer nye muligheter for postorganisasjoner

Les om hvordan postorganisasjoner innfører nye teknologier og forsendelesstrategier for å håndtere de raskt økende forsendelsesvolumene.

Få mer informasjon

Løsninger for automatisert pakkesortering kan effektivisere postsentre på to måter

Pitney Bowes' TrueSort™ løsninger for automatisert pakkesortering muliggjør sortering av store volum, nøyaktig skanning av pakker og smartere forretningsinnsikt.

Få mer informasjon