Post- og pakkeforsendelser

Løsninger for automatisert pakkesortering kan effektivisere postsentre på to måter

I dag kan forbrukerne kjøpe varer fra hele verden med et enkelt museklikk eller sveip med fingeren. Volumet samt hastigheten for den global e-handelen øker i stort fart. Netthandelen endrer kjøperens forventninger til varenes tilgjengelighet og leveringshastighet.

Hva innebærer disse trendene for transportører og postorganisasjoner? Flere forsendelser betyr flere muligheter for inntektsgenerering. Det betyr at avsendere må finne nye løsninger for å levere et stadig økende antall pakker til en langt større gruppe av nasjonale og internasjonale kunder, på en raskere og rimeligere måte. Løsninger for automatisert pakkesortering gjør det mulig å møte denne veksten.

Eric Kempton, Product Marketing Manager, Pitney Bowes Sortation Solutions, forklarer at «teknologi muliggjør en effektiv back-end-infrastruktur som transportører trenger for å kunne utnytte de kunderettede inntektsmulighetene.»

«Transportører og postvirksomheter krever noen av de mest komplekse kombinasjonene av logistikkprosesser som finnes», fortsetter Kempton. «Automatisering må integreres i kjernen av postsenterets operasjoner.

Med systemer for automatisert pakkesortering kan postorganisasjoner holde tritt med det stadig økende volumet av pakkeforsendelser, implementere nye verdiskapende tjenester samt etablere et grunnlag for fremtidig suksess innen e-handel.»

Her er to måter for hvordan løsninger og systemer for automatisert pakkesortering kan bedre back-end-operasjonene.

Teknologier for skanning gir rask lesing.

Løsninger for automatisert pakkesortering øker i stor grad hastigheten ved lesing av etiketter samt produktidentifikasjon med avanserte skanneløsninger. Jo mer nøyaktig skanning, desto mindre behov for manuell håndtering. På denne måten oppnår transportorganisasjoner bedre styring av personalplanlegging samt kostnader.

Systemene for automatisert pakkesortering fra Pitney Bowes utfører en omfattende skanning for avbilding av etiketter og dimensjonal informasjon, inkludert pakkemål og -vekt. Strekkoder, trykte etiketter, og til og med håndskrift, kan skannes og gjenkjennes med stor nøyaktighet.

Prosessforbedringer gir omsetningsmuligheter.

Ved å integrere automatisering i postoperasjonene, kan transportører også planlegge kostnadseffektive forbedringer for postsentre og forhandle seg frem til nye og innbringende forretningsmuligheter.

Løsningene for pakkesortering fra Pitney Bowes gir deg innsikt i dataene som understøtter virksomheten. Med en smartere forståelse av behandlingstidene med størst belastning, kan du styre planleggingen av bemanning og ressurser på en bedre måte, slik at du oppnår raskere behandlingstider. Med integrert sikker datalagring får du de historiske, dimensjonale dataene som er nødvendige for å verifisere pakkepriser. Det eliminerer kostbare unøyaktigheter.

Automatisering gir også nødvendig prosess synlighet og det solide driftsgrunnlaget du trenger for å kunne inngå, og oppfylle, aggressive serviceavtaler. Med tryggheten av å vite at dine operasjoner kan innfri kundenes høye forventninger til pakkebehandlingstider, kan du gripe mulighetene for meromsetning og oppnå bedre betingelser i den neste servicekontrakten du inngår.

Les mer om hvordan teknologi kan muliggjøre større sorteringsvolum, nøyaktig skanning av pakker og smartere forretningsinnsikt.

Besøk oss: Pitney Bowes' løsninger for automatisert pakkesortering

Dette kan være interessant for deg:

Hvorfor e-handel innebærer nye muligheter for postorganisasjoner

Les om hvordan postorganisasjoner innfører nye teknologier og forsendelesstrategier for å håndtere de raskt økende forsendelsesvolumene.

Få mer informasjon

Gripe mulighetene for vekst innen e-handel med automatisert pakkesortering

Les om hvordan organisasjoner bruker automatisering til å sortere og håndtere utgående pakker på grunn av vekst innen e-handelen.

Få mer informasjon