Post- og pakkeforsendelser

5 situasjoner der teknologi utgjør hele forskjellen for bedriften

Her er fem situasjoner hvor det å ha riktig løsning for å takle utfordringen ved nye prosesser og arbeidsmåter , utgjør hele forskjellen.

Mange av dagens kunder kommuniserer gjennom flere enheter og kanaler, og de forventer at de skal kunne kontate  varemerker overalt hvor de er.  Men det finnes også kunder som foretrekker papirbasert kommunikasjon, eller en blanding av både elektronisk og papirbasert informasjon. Det er bedriftens oppgave å engasjere kundene i størst mulig grad ved å sørge for at hovedbudskapet ikke endres selv om mediet varierer.

Og der ligger selve kjernen i utfordringen som alle bedrifter står ovenfor når de skal utarbeide og sende ut budskap ved hjelp av teknologi. De må hele tiden justere og tilpasse eksisterende teknologi – uten å forkaste kjernesystemene de allerede har på plass, eller investere flere hundre tusen på helt nye plattformer. Slik «håndtering av kundeopplevelse» trenger ikke koste all verden, til tross for at den kan verdsettes svært høyt.

Her er fem situasjoner der overgangen til en ny arbeidsmåte skaper friksjon mellom ny og gammel teknologi, og hvor det å ha riktig løsning for å takle denne utfordringen utgjør hele forskjellen.

 

1. Endring av varemerke

Når en bedrift gjør endringer på varemerket, vil de nye logoene og fargevalgene fremkalle en positiv energi og, forhåpentligvis, begeistring hos kundene. På den annen side kan selv det å endre noe så enkelt som en logo på en faktura, koste flere titalls tusen kroner og ta måneder å gjennomføre – alt av eksisterende materiell må nemlig gjøres om for å gjenspeile bedriftens nye profil. Og for å sikre varemerkesamsvar må alt skje samtidig – det er her teknologien kommer inn.

 

2. Overgang fra trykk

Selv om det er både raskere og rimeligere å levere regninger, fakturaer og informasjon digitalt, vil kundene likevel ha en blanding av både trykt og elektronisk kommunikasjon. Betalinger på nettet har økt kraftig, men ifølge en Keep Me Posted-rapport foretrekker 76 prosent av de spurte en blanding av nettbasert og papirbasert kommunikasjon. Bedrifter som før hadde fokus på kundenærhet, skifter nå fra kun trykk til en hybrid løsning. Det er viktig at teknologien for å kunne gjennomføre et slikt skifte er på plass, samtidig som budskapet er det samme enten det formidles på trykk eller digitalt.

 

3. Enda bedre kundeservice

La oss snakke litt mer om papirbasert kommunikasjon. Målet med det som ofte kalles «transaksjonsbaserte» brev, slik som fakturaer eller informasjonsbrev, er å få kundene til å gjøre noe, enten det er å betale en regning, registrere seg for (eller ut av) en bestemt tjeneste eller oppdatere kontaktinformasjonen. Men hva hvis det er vanskelig eller umulig å finne denne informasjonen i papirene? Noen ganger kan det være nødvendig å endre skrifttype, oppsett, utforming eller farge for å rette kundenes oppmerksomhet dit den trengs. Teknologien gjør det mulig å foreta disse endringene raskt, og gjøre kundene enda mer engasjert ved hjelp av bedre design – uten at du må investere store summer i kjerneplattformer.

 

4. Endring i arbeidsflyt

Noen ganger skaffer bedrifter seg ny teknologi rett og slett for å forbedre operasjoner og den generelle arbeidsflyten. Men problemet er at ikke all teknologi fungerer like bra sammen med eksisterende systemer. La oss si at du har kjøpt en flunkende ny skriver til bedriften. Skriveren fungerer helt perfekt – bortsett fra at den ikke lar seg synkronisere ordentlig med kjerneplattformen og derfor ikke kan skrive ut med full hastighet. Du trenger rett og slett en omformer for at hele operasjonen skal fungere like glatt som den gjorde før. Dette er noe du må vite om på forhånd slik at du kan unngå problemer.

 

5. Driftsavbrudd

Systemreserve er det som gjelder. Det er selve kjernen i enhver bedrifts kontinuitetsplan, og det har reddet mang en bedrift som ellers ville latt seg stanse av alt fra dårlig vær til nettkriminalitet. Teknologi som går og går – eller som er utstyrt med feilsikringssystemer i tilfelle noe skjer – sørger for at kundekommunikasjonen fortsetter uansett. Bedriften, og kontakten med kundene, kan ikke stanse opp bare fordi skriveren gjør det.

 

Pitney Bowes tilbyr teknologi for kundeengasjement slik at bedrifter kan utforme rett budskap gjennom rett kanal og til rett tid. Med en entydig stemme vil bedriften utvikle seg raskere og håndtere alt rundt kundeengasjement enda bedre.