power of print

Post- og pakkeforsendelser

Slik kan mellomstore virksomheter utnytte fordelene med trykt kommunikasjon

Farge kan gi dokumenter og direktereklamekampanjer nytt liv.

Virksomheter med mellomstore brevvolumer kan ha unngått bruk av fargekampanjer på grunn av de forventede kostnadene, men realiteten er at moderne inkjet løsninger nå tilbyr en lavere startkostnad for fargeutskrift av høy kvalitet. Det er dermed enkelt å integrere dynamiske, personlig tilpassede budskap i farger for en tilsvarende kostnad per side som for ensfarget utskrift.  

Ved bruk av 100 % variabel print kan du skape mer effektiv kommunikasjon.  Du kan bruke farge til å gjøre kommunikasjonen tydeligere, tilføre tabeller og grafikk, påføre relevante kryss- eller mersalgstilbud direkte på dokumentene, og til og med koblinger til individuelt tilpassede interaktive videoer. 

Optimalisere print og brevproduksjon

En printerløsning av rett størrelse skal også kunne forbedre operasjonene. I stedet for å kjøpe to separate systemer for å trykke både dokumenter og direktereklame, bør begge oppgavene kunne utføres med én løsning. Du bør se på den totale arbeidsprosessen for å finne ut hvordan du kan optimalisere- print og brevproduksjonen.

Konsolidering av plattformer er en fordel. Systemer av rett størrelse er også enklere å vedlikeholde, de leverer nøyaktighet og sporing i hele prosessen, og de gir fleksibilitet via modulsystemer. All denne effektiviteten bidrar til å redusere de totale eierkostnadene, slik at det blir mer kostnadseffektivt å sende store brevvolum som vil gi bedre resultater.

Farge kan også brukes til å tilpasse konvolutten ved bruk av den integrerte blekkteknologien som en del av ferdiggjøringen. Forskning viser at 69 prosent av forbrukerne heller åpner et brev med fargegrafikk på utsiden sammenlignet med en vanlig konvolutt. Forskjellen kan være av stor viktighet. Post i fullfarge oppnår høyere responsrater sammenlignet med vanlig kommunikasjon og gir en positiv avkastning på investeringen. 

Finn løsningen som fungerer «akkurat perfekt»

Mens flere mellomstore virksomheter går over til en fler-kanal strategi for kundeengasjement, må de finne nye måter for å levere virkningsfull, trykt kommunikasjon. Ved å være oppmerksom på behovene for skalering, farge og optimalisering for utskrifts- og , brevproduksjon, kan disse virksomhetene åpne for fordelene med trykt kommunikasjon til en kostnad og et omfang som fungerer for virksomheten deres.

Les mer om å gå over til digital fargeutskrift. Få gjort mer med inkjet til en lavere kostnad med AcceleJet™ utskrifts- og ferdiggjøringssystem for mellomstore virksomheter. Du kan også kontakte oss for å få mer informasjon om de mest egnede løsningene for brevproduksjon på din størrelse. 

Du kan også være interessert i:

De forretningsmessige fordelene ved fargeutskrifter

Skriv ut sammensatt, fargerik transaksjonsbrev med en mer effektiv utskriftsprosess fra ende til ende, enten dere skriver ut ett eller 100 000 ark av kombinert transaksjons- og salgsmateriell.

Lær mer