Horisontal stacker med pressmodul.

BAS-FSA

Frittstående maskin som kan settes etter blant annet en falsemaskin.