Perfekt foliering på firefargerstrykk fra offset og digitale utskrifter.

Foliant 400A

  • Ensidig laminering
  • Automatisk mating og separering
  • Ristebord på utlegger
  • Inntil 380mm bredde
  • Inntil 1800 B3 ark per time
  • Papir gramvekt fra 115 til 350 gsm