Perfekt foliering på firefargerstrykk fra offset og digitale utskrifter.

Foliant 400T

  • Ensidig laminering
  • Manuell mating og separering
  • Inntil 380mm bredde
  • Papir gramvekt fra 115 til 350 gsm