Et unikt og banebrytende system for komplett hefteproduksjon

Watkiss Power Square

Hefter fra 8 til 200 sider. Produsert meget god kvalitet med SquareBackTM og setter inn 1 til 6 hefteklemmer.