Få kontroll på internleveransene!

SendSuite® for helsesektoren

Det er en stor utfordring å få kontroll på den store mengden med vare - leveranser og interne portøroppgaver som daglig skjer på sykehus. Spesielt problematisk er det når enhetene blir flyttet mellom de forskjellige avdelingene.

SendSuite Track & Trace fungerer for sykehus!

Det er en stor utfordring å få kontroll på den store mengden med vare - leveranser og interne portøroppgaver som daglig skjer på sykehus. Spesielt problematisk er det når enhetene blir flyttet mellom de forskjellige avdelingene.

I lang tid har sykehusene måttet stole på egne manuelle mottaks- og leveransesystemer for å få oversikt. Systemer som slett ikke er gode nok til å håndtere så komplekse oppgaver. Dette er et stort problem på mange sykehus.

Hvis f.eks. et medikament, eller en prøve ikke kommer til rette person, på riktig sted eller til rett tid, vil det helt opplagt redusere personalets effektivitet og til slutt selve pasientbehandlingen og tilliten til sykehuset.

Det å kunne identifisere hvor og hvorfor flaskehalser oppstår, og på den måten unngå problemer bør ha en høy prioritet. SendSuite Tracking er et viktig verktøy som løser disse oppgavene på en enkel og oversiktelig måte.

Sykehuset i Vestfold

Dette har ført til at både leverandører og mottakere har økt tiltro til oss. Nå kan vi faktisk vise at vi har full kontroll. Vi har også redusert tiden på å spore pakker betraktelig. Før brukte vi flere timer i uka på å spore pakker. Nå bruker vi maksimalt 10 minutter!

Les mer om hvordan vi løste dette prosjektet


Capio S:t Görans Sjukhus

Det har hela tiden funnits en lyhördhet för våra krav och önskemål för att få systemet så anpassat efter vår verksamhet som möjligt. Pitney Bowes har varit bra på att komma med idéer och förslag på lösningar.

Les mer om hvordan vi løste dette prosjektet


Rigshospitalet i Köpenhamn

Nu registreras allt vi gör i systemet. Vi kan enkelt söka efter prover och även dra ut detaljerade rapporter som visar vilka volymer vi hanterar, hur bra service vi levererar och så vidare.

Les mer om hvordan vi løste dette prosjektet