SendSuite® Tracking Online

Forenkle håndteringen av innkommende pakker.

SendSuite Tracking Online er en skybasert løsning for pakkesporing som er utviklet for å gi deg nøyaktig status og komplett oversikt over de innkommende pakkene.  Med vår innovative programvare for pakkesporing elimineres tidkrevende søk. I tillegg vil kundetilfredsheten økes.  Ved bruk av en håndholdt skanner og det brukervennlige nettgrensesnittet kan du:

Automatiser pakkesporingen i organisasjonen.
På denne måten reduseres antallet bortkomne enheter samtidig som produktiviteten økes.

Lavere IT- og maskinvarekostnader. Alt styres fra en håndholdt skanner og den nettbaserte programvaren.

Gjør arbeidet enklere for frontpersonalet. Nå kan de bruke mindre tid på å håndtere posten og heller konsentrere seg om andre arbeidsoppgaver.

SSTO er et sporingsverktøy for bedrifter og offentlig virksomhet og ikke egnet for privatpersoner.

Klikk her for å beregne dine potensielle besparelser.

Skybasert

Eliminer IT-kostnader og forsinkelser. I tillegg får du tilgang til nye funksjoner med én gang de kommer ut.

Ikke behov for opplæring

SendSuite Tracking Online er lett å bruke for alle. Allerede 10 minutter etter at du har mottatt velkomst-e-posten vil du kunne bruke og være produktiv med SendSuite Tracking Online.

En skanning sporer pakken din under hele sendingsprosessen

Skann hver pakke én gang, og SendSuite Tracking Online registrerer sporingsnummeret ditt og transportøren automatisk.

E-postvarsler

Reduser antall henvendelser med spørsmålet «hvor er pakken min?» til postpersonalet. Når en pakke er skannet, kan du sende e-postvarsler til interne mottakere.

SendSuite Tracking Online-lisenstyper tilbyr et ubegrenset antall transaksjoner, brukere og mottakere, slik at kundene kan skalere etter behov. 

Tilgjengelig i tre lisenstyper:

Mottak

Mottak og leveranse

Utvidet, mottak og leveranse

*Alle lisenstypene inkluderer umiddelbar rapportering av alle pakketransaksjoner.

Mottak

Ideelt for: Organisasjoner med behov for bedre oversikt over innkommende pakker.

Lisensen Mottak passer godt for organisasjoner som har behov for å automatisere mottaksprosessen. Ved bruk av en av skanneenhetene fra Pitney Bowes, eller via en aktivert smarttelefon, kan pakkemottak registreres raskt.  En e-post sendes deretter til mottakeren for å varsle om at pakken er ankommet.

Ved å gjøre mottaksprosessen raskere og redusere tiden som går med på å besvare forespørsler relatert til pakkesporing, kan postpersonalet frigjøre tid som kan bruks på andre viktige oppgaver.

Mottak og leveranse

Ideelt for: Organisasjoner med behov for en mer effektiv og strømlinjeformet arbeidsprosess, på grunn av et stort volum innkommende pakker.

Med lisensen Mottak og leveranse kan kunder innhente signaturer ved levering av pakker til en mottakers skrivebord, eller ved henting av en pakke på postrommet.  Med full kontroll over hele prosessen samt bruk av SendSuite Tracking Online-kontrollpanel for daglig forsendelser, kan postrommene styre serviceavtalene for kollegaene og avdelingene sine på en korrekt måte. 

Utvidet, mottak og leveranse

Ideelt for: Organisasjoner med behov for bedre oversikt over innkommende pakker samt en mer effektiv og strømlinjeformet arbeidsprosess.

Det største lisensen inkluderer alt som fra de andre lisenstypene, i tillegg til at du kan:

  • Opprette og skrive ut dine egne strekkodeetiketter. Alle innkommende pakker kan nå registreres og spores i systemet, uansett om de leveres med en strekkode fra transportøren eller ikke.
  • Ta bilder av pakker. Dette er svært viktig dersom en pakke er skadet eller åpnet når den ankommer postrommet.
  • Spore firmaets eiendeler. Med vår arbeidsflyt for sporing av eiendeler, blir det opprettet en unik oppføring for eiendeler. Denne kan du enkelt oppdatere mens eiendelen forflyttes rundt i organisasjonen.  Kort sagt vil du alltid ha oversikt over status for og eierskap av selskapets verdifulle eiendeler.