Konvoluttering for postrommet

DI880 konvolutteringsmaskin

DI880 håndterer opptil 3.600 konvolutter av C4/C5 i timen. Tar også DL til B4-format. Mater og sorterer opptil 7 vedlegg. Ideeell til markedsarbeid.