Sykehus over hele Europa bruker sporingsteknologien til Pitney Bowes for å øke produktiviteten, sikre omdømme, beskytte eiendeler og forbedre pasientbehandlingen.

Våre sykehuskunder poengterer tre nøkkelområder hvor sporing har store fordeler:

 

Interne leveranser og distribusjon
Sørg for at leveransene kommer til rett person, på riktig sted og til rett tid. Ikke mer bortkastet personaltid, ingen forsinkelser på medisinskeprosedyrer, ingen uteglemte elementer.

Asset management
Få raskt tilgang og fullstendig oversikt over verdifullt inventar og eiendeler. Bli bedre på utnyttelse av kostbart utstyr. Sørg for sporingsmulighet av sterilisert utstyr.

Behandling og fjerning av høyrisiko
Sikre at regelverk overholdes. Vær sikker på at farlig avfall er korrekt behandlet. Sørg for at sensitive data ikke eksponeres eller går tapt. Beskytt organisasjonens omdømme.

Våre kunder får fullstendig kontroll med sporing.

Og det er en enkel løsning som betaler seg på under 24 måneder.