Brev & paket

Hemligheten till mer engagerande kommunikation

Den senaste tekniken hjälper till att skapa större relevans och engagemang

Gör er utskrift och brevprocess den insats ni önskar?

Du förstår säkert varför utskrift, brev och leverans är väsentliga komponenter för den multikanalsupplevelse som konsumenter förväntar sig. Hur är det med dina kunder – både interna och externa? Är de medvetna om att brev kan vara lika färgstark, interaktiv och engagerande, om inte mer, än onlinekommunikation? Vet de hur sofistikerad modellering kan hjälpa marknadsförare att inrikta sina ansträngningar och mäta resultat i utskrivna kanaler liksom i digitala kanaler?

”Brev är fortfarande viktigt och företag som misslyckas med att göra det mesta av den här kanalen underoptimerar sina utgifter liksom missar möjligheten att ha en rik och värderad konversation med sina kunder”, säger Kevin Marks, vice president på Global Production Print på Pitney Bowes. ”Att skapa kommunikation med högre värde handlar om att hjälpa kunder att identifiera och välja ut kunder och sedan kommunicera effektivt med dem för att höja svarsgrader och slutligen vinster.”

Att skapa värde för kunder kräver att utnyttja analys för att göra kommunikation mer målinriktad och relevant; nyinvestera fysisk kommunikation för att göra den mer engagerande; och ha åtkomst till utrustning och programvarulösningar som möjliggör dynamiska, anpassade meddelanden levererade genom lämpliga kanaler. 

Förutspå beteende

Internets ökning och en växande användning av anslutna enheter har lett till en explosion av datainsamling. Utöver ”transaktionsdata” som kunder lämnar när de köper en produkt eller en tjänst – såsom namn och adresser – finns en oerhörd mängd outnyttjade ”dark data”, däribland befolkningsstatistik för kunder, inköpshistorier, undersökningssvar, kundnöjdhetsdata, indata för sociala medier med mera. ”Dark data” kan göra att verksamheter bättre förstår individuella kunder och vinner deras lojalitet på lång sikt.

Men även med alla nya tillgängliga källor för kunddata, är fortfarande målinriktning och anpassning utmaningar. ”Det är enklare att ha insikt i vem som svarar på dina kampanjer och att identifiera nyckelmålmarknader”, säger Marks. ”Men det krävs fortfarande en speciell ansträngning för att förutspå var de pengar du investerar i marknadsföring kommer att ha den mest direkta påverkan”. Analys på hög nivå med ”Dark data” kan hjälpa dig att förutspå kundbeteende när det gäller vad, när, hur, var och varför de köper.

”Höjande modellering”, som också kallas ”inkrementell modellering” gör att du kan förutspå ändringar i individuellt kundbeteende som inträffar som ett direkt resultat av en marknadsföringsbehandling. Det gör att verksamheter kan fokusera endast på kunder som kommer att reagera positivt på ett meddelande medan det gallrar ut de som kommer att köpa ändå, de som aldrig kommer att köpa eller kanske till och med reagerar negativt på en begäran.

Höjande modellering med traditionella statistiska programmeringspaket kan vara en frustrerande upplevelse, men automatiserade tillvägagångssätt kan betydligt öka ROI för kvarhållande av kunder, cross selling, merförsäljning och andra initiativ för marknadsföring.

Använda skräddarsydd information

Vare sig kommunikationen är direktpost eller ett transaktionsdokument som en faktura eller ett meddelande, gör anpassad information att kundens uppmärksamhet fångas och hålls kvar. Meddelanden kan skräddarsys till kundens plats i köpcykeln, befolkningsstatistik eller plats. Erbjudanden kan matchas med kunders intressen och köpvanor. Anpassade URL:er och dedicerade webbsidor kan vidare driva kunden mot en försäljning eller förbättra kundupplevelsen. Till exempel kan en QR-kod i en räkning länka till en video som förklarar innehållet i räkningen för en ny kund.

Med olika hjäp av variabeldata och färgutskrift är det möjligt att anpassa praktiskt taget varje del av ett utskick – text, bilder och bakgrunder – med varierande, målinriktade, meddelanden. Vibrerande, färgstark, anpassad grafik kan baseras helt på individuella kunddata. Variabeldata och färgutskrift gör också att marknadsförare kan svara omedelbart på en möjlighet: Ingen tryckningstid tillbringas på att vänta på att förtryckta blanketter ska beställas, och det finns inga blanketter som blir omoderna när innehåll måste ändras. Utskrift i ett steg är en stor fördel när tid till marknad är kritisk.

Färgstark, inifrån och ut

Marknadsundersökningsföretaget IDC förutspår att 2019 kommer mer än 51 procent av produktionsutskriftsvolym att vara färgbläckstråle. Färg spelar en viktig roll för att post ska öppnas, läsas och ageras på. Bläckstrålefärgsystem har förändrat utskrifts- och brevmarknader genom de höga produktionshastigheterna och lägre produktionskostnad. Men många av dessa system är kostnadseffektiva endast för stora postoperationer, vilket gör att mindre och medelstora operationer arbetar med enfärgade tonersystem.

Som tur är tillåter en ny generation av bläckstrålesystem av hög kvalitet att operatörer i mellanvolym kan byta till 100 % varierande datafärgutskrift. Dessa system gör att arbetsflöden med vitt-papper-in, full-färg-ut som eliminerar behovet av förutskrivna formulär och gör att en enda maskin kan göra flera maskiners arbete. De gör det också möjligt att få full CMYK-färg till en kostnad jämförbar med enfärgade system.

Nyare utskriftssystem gör också att verksamheter kan göra om det dagliga affärskuvertet till ett helt nytt medium – ett som kan ha den högsta läsekretsen av alla inom annonsering, eftersom ingen kastar posten utan att först titta i kuvertet. Att lägga till färgstark och relevant information på kuvertets utsida ökar faktiskt öppningstalen med 250 procent.

”Varierande färg gör all kommunikation mer fängslande”, säger Marks. ”Det förbättrar meddelanden, markerar viktig information och ger en större anpassning”. Färggrafik, cirkeldiagram och glidande skalor är bästa praxis för att få ut ditt meddelande snabbt. Annan teknik kan förbättra engagemang genom att göra att du kan vika dokument på ett unikt sätt och innefatta föremål såsom förmånskort och magneter i försändelser.

Färg, målinriktning och anpassning är några av de viktigaste kreativa verktygen för att öka värdet på post och leveranskanaler för dina kunder. Dessa verktyg, som möjliggörs av rätt teknik och know-how, kan lyfta svarsgrader och slutligen hjälpa dig att maximera kundvärde på livstid med din postade kommunikation.

© Pitney Bowes 2015.  Med ensamrätt.

Mer på

Gör mer med bläckstråleutskrift i färgproduktion för mindre med AcceleJet™ utskrifts- och slutbehandlingssystem system för medelstora verksamheter.