Brev & paket

Automatiserade lösningar för paketsortering möjliggör effektiva postcentra på två stora sätt

Med ett musklick eller en svepning med tummen kan konsumenter idag handla varor från handlare överallt i världen. Volymen och snabbheten i global e-handel växer med en oerhörd fart. Snabbheten i online-shopping ändrar köparens förväntningar angående tillgänglighet på produkter och leveransens snabbhet.

Vad innebär dessa trender för transportföretag i detaljhandeln och postorganisationer? Fler sändningar innebär fler möjligheter för skapande av intäkter. Det betyder att sändare måste hitta kreativa sätt att leverera ett exponentiellt växande nummer av paket till en mycket större pool av kunder inrikes och globalt, på ett sätt som är både snabbt och överkomligt. Automatiserade lösningar för paketsortering hjälper till att möjliggöra den här tillväxten.

Som Eric Kempton, Product Marketing Manager, Pitney Bowes Sortation Solutions, förklarar, ”teknik möjliggör den back-end-infrastruktureffektivitet som transportföretag behöver för att dra nytta av kundriktade intäktsmöjligheter.”

”Transportföretag och postprocesser kräver några av de mest komplexa kombinationerna av logistikprocesser som är möjliga”, fortsätter Kempton.”Automatisering måste bäddas in i hjärtat av postcenterprocesser. Med automatiskt paketsorterings system kan postföretag hålla jämna steg med ökande paketsändningar, implementera nya mervärdestjänster och etablera en grund för kommande e-handelsframgång.”

Här är automatiserade lösningar och system för paketsortering och förbättring av back-end-processer på två stora sätt.

Skanningstekniker möjliggör snabbavläsning.

Med avancerade skanningsfunktioner förbättrar automatiserade lösningar för paketsortering avsevärt etikettavläsningshastigheter och produktidentifiering. Ju högre skanningsprecisionen är, desto mindre beroende av manuell hantering. Det möjliggör för leveransorganisationer att hantera tid och kostnader för arbetskraft på ett bättre sätt.

Automatiserade system för paketsortering från Pitney Bowes utför en bred områdesskanning för att fånga etikett- och dimensionsinformation, däribland paketmått och vikt. Streckkoder, maskintryckta etiketter – och även handskrift – kan alla skannas och maskininläsas med exceptionell precision.

Process förbättringar möjliggör nya affärsmöjligheter.

Genom att anta automatisering i postprocesserna, kan transportföretag också planera kostnadseffektiva postcenterförbättringar och förhandla lukrativa nya affärsmöjligheter.

Lösningar för paketsortering från Pitney Bowes ger insikt i de data som ger stöd åt din verksamhet. Med en bättre förståelse för toppen på processtider, kan du bättre schemalägga arbetskraft och resurser för att stödja snabbare handläggningstider för sortering. Med integrerad Alibi Data-lagring har du de historiska dimensionsdata som behövs för att verifiera paketprissättning. Det eliminerar dyra felaktigheter.

Automatisering ger också processen synlighet och stark verksamhetsställning som behövs för att gå in i – och möta – utmanande servicenivåavtal. Med tilliten att du vet att dina processer kan rikta sig till höga förväntningar från konsumenten för handläggningstider för paket, kan du sträva efter sändningsmöjligheter med högre intäkt och få bättre villkor i nästa serviceavtal.

Läs mer om hur teknik kan möjliggöra större sorteringsvolymer, korrekt paketskanning och smartare företagsinsikter.

Besök oss på: Pitney Bowes automatiserade lösningar för postsortering

Detta kan vara interessant för dig:

Varför e-handel erbjuder nya möjligheter för Postala organisationer

Varför e-handel erbjuder nya möjligheter för Postala organisationer. E-handelns ökade popularitet har tvingat transportföretag att tänka om hur de hanterar sina leveransnätverk.

Mer information

Ta tillvara tillväxtmöjligheter inom e-handel med automatiserad paketsortering

Läs om hur organisationer använder automatisering för att sortera och hantera utgående försändelser på grund av tillväxt inome-handeln.

Mer information