Brev & paket

Säkerställer precision, säkerhet och efterlevnad genom ett strategiskt partnerskap

Partnerskap med Pitney Bowes öppnar dörren för en ny kategori kunder för B-Source Outline

Kundprofil

Ett schweiziskt outsourcingföretag för affärsprocesser, specialist inom utdatahantering.

Betjänar den strängt reglerade europeiska industrin som arbetar med finansiella tjänster

Tillhandahåller industriledande säkerhet och sekretess för konfidentiella dokument 

Affärsmål

Omorganisera arbetsflödet för att bli mer konkurrenskraftigt

Uppnå hundraprocentig precision för att uppfylla efterfrågan från privata bankkunder

Minska kostnader och öka effektiviteten 

Fördelar

Uppfyllde de stränga kraven på säkerhet och efterlevnad från bankindustri och kunder

Uppnådde 200 procent effektivitetsvinster och ökade kvaliteten

Minskade driftskostnader, vilket omvandlas till 300 procent besparingar för kunder 

Implementerade lösningar

Mailstream Productivity Series

Pålitlighet möter flexibilitet med denna högpresterande kuverteringslösning. Bearbeta ett stort urval av jobb med ökad hastighet och effektivitet för att hjälpa din verksamhets tillväxt.

Mer information

Mailstream Evolution™ kuverteringssystem

Denna högpresterande plattform är byggd för att köra brev med format upp till C4 och ger flexibilitet och kontinuitet till varje jobb. Medan den är byggd för att uppfylla aktuella verksamhetsbehov är den lätt att utöka när dina krav ökas.

Mer information

Sammanfattning av ledningen

”Ett felaktigt kuvert är inget alternativ. För våra privata bankkunder måste precisionen vara 100 procent.” Rene Felder,
vd,
B-Source Outline

B-Source Outline är ett ledande outsourcingföretag för affärsprocesser med en produktionsanläggning i Winterthur, Schweiz. Företaget specialiserar sig inom kundkommunikationshantering, och som anstår dess placering i Schweiz är dess fokus på att betjäna industrin för finansiella tjänster, däribland privata schweiziska banker, liksom försäkrings- och fastighetsbranscherna.

Företaget tillhandahåller både fysiska och elektroniska dokumentprocessfunktioner för sina kunder, som är beroende av B-Source Outline för industriledande säkerhet och sekretess för de konfidentiella dokumenten de producerar. Bland dessa finns bankutdrag, kreditkortsutdrag, försäkringsdokument och fakturor.

Affärsutmaning

I den strängt reglerade europeiska bankmiljön får det inte begås några misstag. Detta är den övergripande utmaningen som B-Source Outline står inför. Som outsourcingleverantör hade företaget tagit sig an personalen och infrastrukturen för flera kunder, vilket ledde till en blandning av ärvda kuverteringsmaskiner, skrivare och processer, och en ökande komplex, ineffektiv miljö. 

Dessutom förlitade sig företaget på utomstående leverantörer för utskrift av färgomslag, bilagor och kuvert, vilka sedan skulle anpassas och hanteras inom företaget. Förutom logistiken och de höga kostnaderna var systemet tidsödande och trots noggrann kvalitetsövervakning uppstod ofta fel.

Samtidigt introducerade industrin för finansiella tjänster strängare säkerhetskrav, där kunder krävde högre nivåer av precision och ökad sekretess för sina kunder. För att fortsätta att vara konkurrenskraftiga var det tydligt att B-Source Outline var tvungna att omorganisera sitt arbetsflöde.

Lösning

B-Source ersatte åtta befintliga kuverteringsmaskiner med tre kuverteringssystem med flera kanaler från Pitney Bowes – två Mailstream Evolution™-postavslutningssystem som kan behandla ett stort urval av material, däribland pappersark, brev och broschyrer, och en högpresterande Mailstream Productivity Series utrustad med Print+ Messenger™-färginkjetsystemet som levererar dynamisk individanpassad kuvertutskrift i full färg. Detta förenklade infrastrukturen mycket, garanterade precision och tillhandahöll avancerade nya funktioner.

Så snart nya arbetsflöden och färgutskriftsprocesser hade implementerats upptäckte företaget den outnyttjade potentialen i sin nya Pitney Bowes-lösning. B-Source Outline kunde vinna nya affärer som betjänade mycket rika privata schweiziska banker där stränga sekretesskrav måste uppfyllas. Samtidigt införde europeiska banker ännu strängare regler och tack vare det strategiska partnerskapet utformat med Pitney Bowes följer B-Source Outline standarden idag och är i stånd att uppfylla nya säkerhetskrav när de uppstår.   

Resultat och fördelar

”Pitney Bowes är det enda företaget idag som kan hjälpa oss att uppfylla våra efterlevnadskrav. Lösningen tillhandahåller en oöverträffad säkerhetsnivå. Vi måste bevisa för kunderna att vi kan uppfylla kraven och nu kan vi erbjuda dem en fullständig försäkran om säkerhet.” Rene Felder,
vd
B-Source Outline

Med teknik från Pitney Bowes kan B-Source Outline dra fördel från White Paper Factory™:s tillvägagångssätt för dokumentskapande. Företaget kan nu producera standardutdata för fastighets- och försäkringskunder inom företaget, på anfordran, och har avsevärt minskat driftkostnader.

Genom att gå från åtta äldre kuverteringsmaskiner till tre kuverteringsmaskiner från Pitney Bowes har företaget snabbat på processer och sparat pengar, men för B-Source Outline är inte målet att vara snabbast eller billigast. Det är snarare att vara säkrast och mest precist i branschen. Ändå ökar de effektivitetsvinster som B-Source Outline har uppnått med sin nya infrastruktur. Felder uppskattar att företaget är 200 procent mer effektivt.

Genom att arbeta tillsammans med Pitney Bowes har B-Source Outline kunnat ständigt utveckla sin infrastruktur för att uppfylla nya kundkrav när de uppstår. B-Source Outline drar också fördel från personal på plats hos Pitney Bowes som erbjuder fortlöpande utbildning av operatörer för att säkerställa högsta prestanda och produktivitet.