Brev & paket

Emdeon uppnår en konkurrensfördel genom att uppgradera produktionstekniken till fyrfärg.

Emdeon kan nu förekomma och överträffa kundbehoven med ny teknik från Pitney Bowes

Kundprofil

Ledande leverantör av lösningar för intäkts- och betalningshantering

Sammankopplar betalare, leverantörer och patienter i hela det amerikanska sjukvårdssystemet

Huvudkontor i Nashville, Tennessee, med anläggningar i hela USA

Affärsmål

Förbättra tjänsterna för att upprätthålla statusen som branschledare

Erbjuda exakt, HIPAA-kompatibel information snabbt och effektivt

Höja prestandan och minska kostnaderna

Fördelar

Minskade kostnader och lagringsbehov genom att eliminera över 1 500 förtryckta blanketter

Strömlinjeformat arbetsflöde för att uppnå 15 procent högre driftseffektivitet

Lägre portokostnader genom utskrift av jobb i postnummerordning

Implementerade lösningar

REDIRECT - 05082016 - IntelliJet 30 för stora volymer

Snabba, förstklassiga färgutskrifter plus en strömlinjeformad plattform för utskrift och kuvertering utan motstycke ser till att produktiviteten når nya höjder.

Mer information

Mailstream Productivity Series

Pålitlighet möter flexibilitet med denna högpresterande kuverteringslösning. Bearbeta ett stort urval av jobb med ökad hastighet och effektivitet för att hjälpa din verksamhets tillväxt.

Mer information

Sammanfattning av ledningen

”Pitney Bowes IntelliJet Printing System producerar i 122 meter i minuten oberoende av sidans komplexitet med ett 762 mm brett format och branschledande färgkvalitet”. Jon Eaton,
tillverkningschef,
Emdeon

Emdeon är en ledande leverantör av lösningar för intäkts- och betalningshantering och kliniskt informationsutbyte, vilket sammankopplar betalare, leverantörer och patienter i det amerikanska sjukvårdssystemet. Företagets produkt- och tjänsteerbjudanden integrerar och automatiserar viktiga affärsfunktioner och administrativa funktioner för betalare och leverantörskunder genom hela patientmötet.

Genom att använda Emdeons omfattande produkt- och tjänsteutbud kan organisationer förbättra effektiviteten, minska kostnaderna, öka kassaflödet och hantera den komplexa intäkts- och betalningscykeln och det kliniska informationsutbytet mer effektivt.

Affärsutmaning

Att hantera fakturering till försäkrings- och tredjepartsbetalare är en kritisk funktion inom sjukvården. Patienter vill ha exakt, lättförståelig information. Leverantörer behöver snabba, effektiva system som också uppfyller integritetskraven HIPAA. Genom att sammankoppla information på ett intelligent sätt och göra viktiga administrativa processer lättare, försöker Emdeon förenkla sjukvårdsverksamheten för alla. Men företaget vet att det ständigt måste förbättra tjänsterna för att upprätthålla sin status som branschledare.

Lösning

För att upprätthålla sin konkurrensfördel och öka sin effektivitet implementerade Emdeon IntelliJet Printing System från Pitney Bowes för avancerad utskrift av utskick i fyrfärg. ”Detta innebar att många avdelningar inom Emdeon och Pitney Bowes behövde arbeta tillsammans med allt från programmigration och inventeringshantering till anläggningsförändringar”, förklarar Jon Eaton, tillverkningschef.

Som en förberedelse för övergången till digital färgutskrift fick Pitney Bowes hjälpa Emdeon att modifiera fler än 1 500 program från att använda förtryckta blanketter till att skriva ut helt anpassningsbara data på blankt, vitt, rullmatat papper. Detta innebar att Emdeon kunde eliminera sitt lager med upp till 85 miljoner skurna ark

Med denna White Paper Factory™-lösning kan Emdeon nu producera högkvalitativa färgutskick för kunderna och samtidigt realisera drastiska kostnadsbesparingar för utskrift och posthantering. Genom att förändra arbetsflödet från ark- till rullmatat har företaget ökat driftseffektiviteten med 15 procent och kan nu produceraså många som 185 000 försändelser per kuverterare i ett enda skift. Med programmet Production Intelligence kan Emdeon optimera arbetsflödet. Samtidigt får företaget en heltäckande realtidsöversikt över hela processen ända ned till fullständigheten för varje enskild försändelse.

Resultat och fördelar

”Genom att gå över till digital färgutskrift har vi gått in på marknader som vi inte ens kunde överväga tidigare, utökat vår verksamhet och samtidigt hanterat kostnaderna och servat kunderna bättre än någonsin”. Jon Eaton,
tillverkningschef,
Emdeon
  • Minskade kostnader och lagringsbehov av miljoner pappersark, genom att eliminera behovet av att beställa, lagra och hantera över 1 500 olika förtryckta blanketter
  • Strömlinjeformat arbetsflöde för att uppnå 15 procent högre driftseffektivitet
  • Förbättrad exakthet med heltäckande spårning av varje utskickssida
  • Minskade portokostnader genom att utskriftsjobben sker i postnummerordning, vilket berättigar till portorabatter för försorterad post från USPS

För Emdeons kunder betyder det:

  • Förbättrad kvalitet och integritet för varje utskick och brev
  • Förbättrad möjlighet att lägga till lägliga, relevanta meddelanden, förmåga att uppmuntra kunderna med ökad personanpassning och markera viktig information med färg
  • En tjänst utan motstycke med förmåga att genomföra över 90 procent av alla jobb inom 24 timmar eller mindre
  • Minskade kostnader för att lagra och förstöra oanvänt förtryckt material som är inaktuellt.