Brev & paket

FSSI imponerar på sina kunder med hjälp av Pitney Bowes-försorteringstjänster.

PB hämtar, sorterar, paketerar och levererar FSSI:s post till det amerikanska postsystemet USPS tre gånger om dagen, med ett genomsnitt på 4 100 försändelser per timme.

Kundprofil

Fokuserar på finansiella tjänster med krypterade datakällor

Levererar skräddarsydda fysiska och elektroniska dokument med variabla data

En av USA:s största leverantörer finansiell post med kvinnlig ägare

Affärsmål

Öka effektiviteten för postleveranser och -spårning

Sänk kostnaderna med volymutskrifter

Kommunicera mer effektivt med kunderna

Fördelar

Förbättrade precisionen för leveranser av tidskänslig post

Spårade all kommunikation med överlägsen noggrannhet

Man var noga med att hålla sig till riktlinjerna

Översikt

"Tack vare den avancerade spårningstekniken i Pitney Bowes försorteringstjänster kan vi undvika en stor investeringsutgift och dessutom sänka kostnaderna för vår kundservice." Henry Perez,
FSSI’s Chief Operations Officer

FSSI grundades 1980 och är nu en av de största oberoende leverantörerna av finansiell post med kvinnlig ägare i västra USA. Företaget levererar mycket flexibla lösningar för fysiska och elektroniska dokument, som hjälper kunderna att spara pengar och att kommunicera mer effektivt.

FSSI klarar av att ta emot krypterade data nästan oavsett hur den överförs. När datan tagits emot verifieras och behandlas den. Därefter skapas skräddarsydda fysiska eller elektroniska dokument och rapporter. FSSI erbjuder även utskrifter  bläckstråletryck, digitala printlösningar, leverans och hantering av digitala dokument, SMS, mobilappar och andra posttjänster som ger kunderna en större flexibilitet när de vill skapa unik, innovativ kundkommunikation.

Företaget har i många år förlitat sig på Pitney Bowes® posthanteringsutrustning och programvara för att uppnå snabbhet och integritet i sin postproduktion. FSSI har nyligen även börjat använda sig av Pitney Bowes försorteringstjänster. Tre gånger om dagen hämtar Pitney Bowes FSSI:s post och förbereder, försorterar och vidarebefordrar den till det amerikanska postsystemet.

Affärsmål

FSSI är ett ledande kommunikationsföretag som erbjuder heltäckande lösningar med fokus på finansiella tjänster. Företaget ville öka sin effektivitet, både när det gällde leverans och spårning av post. På så sätt skulle de sänka sina kostnader och skapa volymfördelar. 

Lösning

Installation av Pitney Bowes försorteringstjänster för hämtning, sortering, paketering och leverans av FSSI:s post till det amerikanska postsystemet tre gånger om dagen, med ett genomsnitt på över 100 000 försändelser per dag.

Fördelar

Detaljerad spårning, rapportering och insyn
Eftersom FSSI specialiserar sig på utskick av finansiella dokument är det av största vikt att företaget vet exakt när deras försändelser delas ut. Frågor som rör efterlevnad av riktlinjer, intäktsgenerering och kundnöjdhet gör att FSSI behöver en noggrant kontrollerad spårningsprocess.

Hantering av skatteformulär
FSSI specialiserar sig på hantering och utdelning av skatteformulär från den amerikanska skattemyndigheten IRS, och garanterar korrekt, punktlig och säker hantering av all kundinformation. Få dokument innehåller mer känslig information än skatteblanketter. Ett enda sekretessbrott kan orsaka kunden stora skador och utsätta en myndighet för böter och rättsprocesser. Pitney Bowes hjälper FSSI att upprätthålla sina garantier.

Förtroende, pålitlighet och tillit
En stor del av den post som FSSI sköter åt sina kunder är tidskänslig och måste hanteras i enlighet med myndighetsregler. Det är viktigt att kunderna har fullt förtroende för att FSSI hanterar, förbereder, processar och levererar deras kommunikation till rätt mottagare, i rätt tid och i enlighet med alla föreskrifter. Installationen och integreringen av Pitney Bowes försorteringstjänster är avgörande för att FFSI ska kunna leva upp till det här förtroendet och fullfölja sitt löfte om oöverträffad kvalitet, tillförlitlighet och säkerhet.