Brev & paket

Företagsfördelarna med färgutskrift

Skriv ut färgrika transaktions brev med en övergripande mer effektiv utskriftsprocess, vare sig du skriver ut ett eller 100 000 blad av transpromo-dokument

För inte så länge sedan kan utskrift av kontoutdrag i färg ha verkat alltför dyrt eller komplicerat för många företag. Det tog tid att producera utskick i fyrfärg, och krävde investeringar i dyr utrustning. De lade även till ett antal ytterligare steg till produktionsprocessen, som i slutändan ökade kostnaden per blad.

Tiderna har förändrats. Framsteg inom utskriftsteknik har gjort att färg är det föredragna alternativet för företag som vill utveckla en mer engagerande kundupplevelse.

Genom att införliva färgstarka och personaliserade meddelanden i varje utdrag, faktura och meddelande du skickar, kan du förvandla ett en gång i tiden rudimentärt engagemang – skicka transaktions brev – till en möjlighet att förvärva kundernas tillit och leverera mervärde. Du kan även hitta nya inkomstkällor genom att lägga till riktad korsförsäljning eller "sälja upp" erbjudanden direkt på utdrag.

Förutom detta erbjuder nu digital utskriftsteknik effektiviteten i postrummet. Detta låter skrivare skapa färgdokument med stor genomslagskraft för lägre kostnader per sida, och minskar även omkostnaderna som förknippas med lagerinventering, produktion, porto och utskick. Ett utskriftsjobb som förut krävde ett helt rum fullt av skrivare och en grupp av specialister att producera, kan nu slutföras med ett enda skrivarsystem och en person. Det kan dessutom göras vid högre hastigheter och med bättre kvalitet än någonsin tidigare.  

Här är hur färgutskrift från Pitney Bowes hjälper ditt företag att skriva ut transaktionella brev enklare, snabbare och mer kostnadseffektivt:

Färg är kostnadseffektivt.

Färgutskrift med hög hastighet betraktades tidigare som ouppnåeligt för många utskrifts- och utskicksverksamheter. Detta berodde på att den tidiga tekniken för färgutskrift var relativt ineffektiv när det gällde att producera utdrag av hög kvalitet. Dagens digitala bläckstråleskrivare har optimerats för hastighet, maximal kapacitet och utskrift av högre kvalitet. Som ett resultat av detta har kostnaden för utskrifter i digital färg minskats till en fraktion av vad den var för tio år sedan. Detta kommer bara att förbättras allt eftersom höghastighets bläckstråleskrivare med rull inmatning blir mer sofistikerade och effektiva.

Till exempel förbestryker dagens ledande system för bläckstråleutskrift endast papper i de områden där bläck kommer att appliceras. Detta betyder att du kan uppnå en utskrift av hög kvalitet även om du bara använder standardpapper. Dessutom kan utskriftssystem för företag pålitligt skriva ut färgdokument med en hastighet på upp till 600 fot per minut, eller monokroma dokument med en hastighet på upp till 800 fot per minut. Du kan helt enkelt producera fler brev på en kortare tid. Detta ger dig förmågan att producera tusentals färgstarka kundutdrag med en minimal påverkan på dina intäkter.

Färg är enklare.

Förut medförde utskrift av färgutdrag separat arbete innan utskrift, vilket förlängde den totala produktionstiden och dessutom orsakade mer avfall. Du kunde också behöva flera system och massor av material, vilket tog upp golvyta och krävde mer av din driftsbudget.

Detta är inte längre fallet.  Dagens digitala utskriftssystem för samman monokrom och färgutskrift i en smidig process, via ett system. Detta betyder att dina transaktions brev kan skickas utan fördröjning och utan att ta upp mycket av din budget.

Färglogotyper, transaktionella data och formulär skrivs ut i ett enda pass. Du kan till och med införliva variabla datameddelanden, för att säkerställa att varje kund får ett mer personaliserat utdrag. Det kommer inte att innebära mer jobb. Du kan faktiskt spara pengar genom att eliminera eller minska ditt lager med förtryckta blanketter, färg bilagor och andra kostnader förknippade med blanketthantering. Digitala utskriftssystem från Pitney Bowes är också enkla att använda, eftersom de kräver färre operatörer för hantering, och inte tar lång tid att lära sig.

Färg är integrerad.

Digitala utskriftssystem från Pitney Bowes är också mycket modulära och kan integreras med andra efterbehandling- och kuverteringsprocesser för ennueffektivare postproduktion. Som ett resultat av detta är utskrift av färgstarka transaktions brev totalt en mer effektiv process, vare sig du skriver ut ett eller 100 000 utskick.

Förut kan du ha varit tvungen till att producera marknadsföringsbilagor separat, och integrera dem med dina transaktions dokument vid sammansättning eller kuvertering. Idag kan du enkelt skapa helt integrerade ”transpromo”-meddelanden med en enda utskriftsplattform, vilket konsoliderar arbete och kostnader i en mycket effektiv övergripande process.

Genom att installeraen ny utskriftslösning konsoliderade en Pitney Bowes-kund sitt utskriftssystem och fördubblade sin utskriftshastighet. Som ett resultat av detta fick kunden minskade kostnader, förbättrad flexibilitet, ökad breveffektivitet och större intäkter.

Detta är den skillnad färg kan göra, både för kvaliteten av ditt kundengagemang och för dina intäkter.

För att ta reda på mer, granska vårt urval av  digitala utskriftssystem, för att hitta den idealiska lösningen för ditt företag.