Brev & paket

Hur 2D-streckkoder ger noggrannhet och precision till varje försändelse

I en tid av ökad regelefterlevnad, är dokumentintegriteten viktigare än någonsin. Hur 2D-streckkodsteknik i kuverteringssystem kan hjälpa dig att uppnå felfria utskick.

Hur 2D-streckkodsteknik i kuverteringssystem kan hjälpa dig att uppnå felfria utskick.

Läs mer om hur Relay-kuverteringsserien kan hjälpa dig att leverera den högsta standarden av försändelseintegritet.