Brev & paket

IntelliJet 20® Printing System öppnar dörrarna till nya tillväxtmöjligheter för Barton & Cooney

White Paper Factory™-lösningen ger större kapacitet och drifttid med förbättrad precision och exakthet

Kundprofil

Brevfirma som tillhandahåller ett stort utbud posttjänster lokalt, regionalt och nationellt

Tjänsterna innefattar specialtryck, direktpost, kuvertering, finansiellt tryck och formulär

Bearbetar 30 miljoner postförsändelser varje månad

Affärsmål

Kortare handläggningstider

Större kapacitet för att tillvarata möjligheter till tillväxt

Lägre driftskostnader

Fördelar

Större kapacitet möjliggör nya affärer

Minskade driftskostnader och ökad genomströmning

Bättre överenskommelse, förbättrade drifttider

Implementerade lösningar

IntelliJet 20 Inkjet

IntelliJet™ 20 Printing System har designats för att tillgodose behoven för transaktionsutskrifter och transaktionspost.

Mer information

Sammanfattning av ledningen

”Med IntelliJet 20 Printing System kan vi möta våra kunders krav på snabbare handläggning från mottagning och utskrift till ivägskickning.” Steve Angel,
produktionschef,
Barton & Cooney

Barton & Cooney är ett betrott namn inom post- och brevindustrin som finns med på den prestigefyllda listan Printing Impressions 400, som rangordnar ledande tryckerier i USA. Tjänsterna innefattar specialtryck, direktpost, kuvertering, finansiellt tryck och formulär. Företaget bearbetar 30 miljoner postförsändelser varje månad från anläggningen i Burlington, New Jersey.

Affärsutmaning

”Handläggningstiden har blivit kortare för många jobb vi gör”, säger Doyle, ”och vi kämpade för att hålla oss inom de snäva tidsramarna”. Företaget tvingades också tacka nej till ett lovande anbud som det inte kände att det hade kapacitet att hantera, och Doyle ville kunna ta vara på nya affärsmöjligheter.

Företaget stod inför ökad konkurrens och standardiserad prissättning, och strävade också efter lägre driftskostnader och möjligheten att ge kunderna en lägre kostnad per utskriven enhet. 

Lösning

Barton & Cooney bestämde sig för att migrera till Pitney Bowes White Paper Factory™-lösning, som inkluderar IntelliJet 20® Printing System. Systemet konsoliderar arbetsflödet genom att använda rullar av blankt vitt papper i stället för förtryckta formulär, vilket ökar hastigheten, exaktheten och precisionen. Dessutom kan Barton & Cooney nu bearbeta fler typer av tillämpningar på ett enskilt system.

”Pitney Bowes stöd och service betydde också mycket när vi tog beslutet”, säger Doyle. ”Installationsteamet var toppen. Vi fick allting vi ville ha.” Och installationen genomfördes inom en påskyndad sexveckors tidsram.

Resultat och fördelar

”Pitney Bowes hjälpte oss att förvandla vår drift till ett White Paper Factory-system för att skapa kommunikation med högre värde för våra existerande kunder och för att vinna nya affärer.” Pat Doyle,
VD och ägare,
Barton & Cooney

Barton & Cooney har minskat driftskostnaderna och dessutom ökat genomströmningen med 50 procent och sänkt antalet anställda med motsvarande två heltidstjänster. Företaget har erhållit nya funktioner och ny kapacitet, däribland möjlighet till fler typer av jobb på många olika underlag, såväl som förmågan att trycka hundratals föränderliga jobb.

Snabbheten och den högkvalitativa exaktheten hos IntelliJet 20 har förbättrat drifttiden och prestandan, vilket gör att företaget kan ta på sig ytterligare tryckvolymer direkt, vilket förbättrar företagets konkurrenskraft. Produktionschefen Steve Angel säger: ”Vi kunde producera 300 000 bilder om dagen på två tonerskrivare och nu kan vi producera 450 000 bilder om dagen på en enda IntelliJet 20.”