Brev & paket

Fem tillfällen då teknik gör hela skillnaden för ditt företag

Här beskrivs fem tillfällen då det gör hela skillnaden för ett företag att ha rätt lösning för att ta itu med de utmaningar som en ny process och nya arbetsflöden ger.

Många konsumenter använder idag flera enheter och kanaler för att kommunicera, och de förväntar sig att kunna interagera med olika produkter vart de än går.  Men vissa konsumenter är fortfarande mer bekväma med tryckt kommunikation, eller med en kombination av både tryckt och elektronisk kommunikation. Det är upp till ett företag att maximera kundens intresse genom att försäkra att det centrala budskapet aldrig förändras, även om mediet gör det.

Det är den utmaningen varje företag möter när de ska skapa och sprida sina budskap med hjälp av teknik. De måste ständigt anpassa sin befintliga teknik, utan att behöva ändra de huvudsystem de redan har eller investera hundratusentals kronor i helt nya plattformar. Denna "förbättring av kundupplevelsen" bör inte kosta mycket, även om den är ovärderlig för företaget.

Här beskrivs fem tillfällen då en övergång till ett nytt sätt att arbeta inom ett företag skapar friktion mellan ny och gammal teknik, och när det gör hela skillnaden att man har rätt lösning för att bemöta utmaningen.

 

1. När varumärket byter profil

När ett företag byter varumärkesprofil ger nya logotyper och färgscheman ny energi och skapar förhoppningsvis ett nytt intresse bland kunderna. Å andra sidan kan även den minsta ändring, till exempel en logotyp på en faktura, kosta tusentals kronor och ta månader att genomföra - allt ditt befintliga material måste ju göras om för att återspegla den nya identiteten. Och eftersom det gäller varumärkets konsekvens måste det göras i ett svep - och det är där tekniken kommer in i bilden.

 

2. Övergång från tryckt kommunikation

Även om digital leverans av räkningar, fakturor och samlingsfakturor är snabbare och billigare vill dina kunder fortfarande ha en blandning av både tryckt och elektronisk kommunikation. Online-betalningar har ökat, men enligt en Keep Me Posted report (Håll mig underrättad-rapport) skulle 76 % av de tillfrågade föredra en blandning av online- och papperskommunikation. Företag med fokus på kunden byter nu från att enbart använda tryckt material till en hybridkombination. Då är det viktigt att de har tekniken på plats för att kunna genomföra bytet och samtidigt försäkra sig om konsekvens i de tryckta och digitala kanalerna.

 

3. Förbättra kundservicen

Låt oss fortsätta med exemplet tryckt kommunikation. Målet med vad som ofta kallas "transaktionsutskick", såsom fakturor eller samlingsfakturor, är att få en kund att vidta en åtgärd, t.ex. betala en räkning, välja (eller välja bort) en viss tjänst, eller uppdatera kontaktinformationen. Men vad händer om dessa uppgifter är svåra eller omöjliga att hitta på dokumentet? Ibland kan du behöva göra ändringar i teckensnitt, layout, design eller färg för att bättre fånga kundens uppmärksamhet. Teknik gör att du kan göra dessa förändringar snabbt och öka kundintresset genom ökad tydlighet, utan att behöva investera en massa pengar i nya plattformar.

 

4. En förändring i arbetsflödet

Ibland är den utlösande faktorn för införskaffandet av ny teknik bara viljan att förbättra verksamheten och arbetsflödet i allmänhet. Problemet är att inte all teknik passar med befintliga system. Säg att du lägger till en ny, modern skrivare till ditt arbetsflöde. Den fungerar perfekt, förutom att den inte riktigt vill synkronisera med din mjukvaruplattform, och därför inte kan skriva ut i sin topphastighet. Du måste då tillföra ett mellanled som kan översätta informationen om du vill att arbetet ska gå så snabbt som det en gång gjorde. Det är något du behöver veta i förväg för att undvika eventuella problem.

 

5. Produktionsavbrott

Redundans, redundans, redundans. Det är kärnan i varje företags kontinuitetsplan, och det har räddat många verksamheter som annars skulle ha stannat upp av allt från dåligt väder till en cyberattack. Teknik som fortsätter att fungera eller som har ett system som gör det säkert om det temporärt sätts ur drift, kommer att hålla din kundkommunikation levande oavsett vad. Ditt företag och ditt kundfokus kan inte stanna upp bara för att din skrivare gör det.

 

Pitney Bowes tillhandahåller teknik som väcker kundens intresse och som hjälper företag att skapa rätt budskap i rätt kanal vid rätt tidpunkt. Med en enhetlig röst kommer ditt företag att öka tillväxten och bättre vårda kundens intresse.