power of print

Brev & paket

Hur mellanstora utskicksföretag kan utnyttja tryckets styrkor

För att kunna erbjuda värdefull kommunikation måste man lyckas inom alla kanaler, vilket inkluderar både tryck och digitalt. Det går inte att förneka de digitala kanalernas popularitet inom vissa typer av kundkommunikation, men en färsk studie från Two Sides fann att 84 procent av de tillfrågade anser att det är lättare att förstå och ta till sig information när den är i tryckt form.

Detta är möjligt för väldigt stora utskicksföretag. De har de resurser som krävs för tryckta och digitala kommunikationskampanjer i stor skala. Men hur är det för organisationer som inte har tillgång till den sortens lösningar?

Utskicksföretag som befinner sig på en lägre nivå inom kategorin för större utskick saknar ofta den kapacitet som de större företagen och trycklösningarna på storföretagsnivå kan erbjuda, eftersom det är för dyrt. De har inte mycket till val, utöver att fortsätta som förut och använda sig av traditionella lösningar som helt enkelt inte har de funktioner som krävs för att skapa budskap med genomslagskraft. Hur mäter ni er mot konkurrenterna?

Hur utnyttjar ni, som ett mellanstort utskicksföretag, er av den tryckta kommunikationens styrkor som en del av er flerkanaliga strategi för kundengagemang? Ni har behov av tekniklösningar som kan verka i stor skala och tillhandahålla kostnadseffektiv färgkommunikation med maximal effektivitet. Det här är vad ni ska leta efter.

En lösning på skalningsproblem

Det krävs alltmer av mellanstora utskicksföretag att de både trycker upp mer utskick och att de gör det snabbare. För att hitta en trycklösning i rätt storlek för din verksamhet måste du utvärdera era behov vad gäller tryckmängd, produktivitet, kvalitet och flexibilitet.

Hur mycket behöver ni trycka upp varje månad? Hur stor andel av detta är transaktionsbrev och hur stor andel är reklam? Hur lång handläggningstid förväntar ni er? Vilken utskriftskvalitet förväntar sig era kunder? Hur svårt skulle det vara att integrera en ny lösning med ert befintliga arbetsflöde?  Vad är den totala ägandekostnaden (TCO)? Kan ni trycka i hög hastighet och samtidigt säkerställa att kundernas personliga uppgifter är korrekta?

När ni kan uppnå en driftprestanda på storföretagsnivå till ett lägre pris än vad storföretagen erbjuder, klarar ni av att leva upp till även de strängaste servicenivåavtalen (SLA:er) på ett kostnadseffektivt sätt. Det öppnar för nya inkomstmöjligheter för ert företag.

Omfamna färgtryck

Färgtryck kan ge era kampanjer med transaktionsbrev och direktutskick turbofart.

Mellanstora företag kanske har undvikit kampanjer i färg på grund av att kostnaden uppfattas som hög. Men faktum är att moderna bläckstrålesystem numera erbjuder färgtryck av hög kvalitet till ett lågt pris. Till följd av detta kan ni enkelt använda er av dynamiska och personanpassade färgmeddelanden till en kostnad per sida som är jämförbar med enfärgat tryck.  

Genom att använda variabeltryck i 100 % färg kan ni få större genomslagskraft i er kommunikation.  Ni kan utnyttja färger för att göra informationen tydligare och lägga till diagram, bilder och relevanta korsförsäljnings- och uppförsäljningserbjudanden direkt i brevet. Ni kan till och med länka till en personanpassad interaktiv video. 

Optimera tryck och utskick

Ett trycksystem i rätt storlek bör också förbättra verksamheten. Istället för att köpa två separata system för att trycka upp transaktionsbrev respektive direktutskick kan ni exempelvis täcka båda behoven med en och samma lösning. Ni borde se över hela ert arbetsflöde för att hitta sätt att optimera tryck och utskick.

En av fördelarna är att plattformarna konsolideras. Ett system i rätt storlek är dessutom lättare att underhålla, det erbjuder bättre spårningsmöjligheter genom utskicksflödet och tillför flexibilitet i modulsystem. Denna effektivitet sänker era totala ägandekostnader och gör det mer kostnadseffektivt att göra större utskick, vilket leder till bättre resultat.

Ni kan dessutom använda er av färgtryck och personanpassning på försändelsens utsida, med hjälp av inline-bläckstråleteknik som en del av utskickets slutbehandling. Forskning visar att för 69 procent av konsumenterna är det mer sannolikt att de öppnar ett utskick med färgbilder på framsidan än ett vanligt kuvert.  Denna skillnad kan ha en betydelsefull effekt. Utskick i fullfärgstryck leder till högre svarsfrekvenser än vanliga utskick och ger en större avkastning på investerat kapital. 

Hitta den rätta lösningen

I samband med att fler mellanstora företag använder sig av en flerkanalig strategi för kundengagemang måste de hitta ett sätt att leverera tryckta meddelanden med genomslagskraft. Genom att hålla sina behov för skalning, färg och optimering av tryck och utskick i åtanke, kan de dra nytta av tryckets styrkor till en kostnad och i en omfattning som fungerar för deras verksamheter.

Läs mer om att gå över till digitalt färgtryck. Få mer gjort med bläckstråleutskrifter i färg till ett lägre pris med tryck- och slutbehandlingssystemet AcceleJet™ för mellanstora företag. Eller kontakta oss för mer information om vilka trycklösningar som passar bäst för ditt utskicksföretag.  

Du kanske även är intresserad av:

Affärsfördelarna med färgtryck

Skriv ut färgrika transaktions brev med en övergripande mer effektiv utskriftsprocess, vare sig du skriver ut ett eller 100 000 blad av transpromo-dokument.

Mer information