Snabb enkel manuell limbindare för Pitney Bowes mappar

DB200 limbindare

  • Tar upp till 54 mm åt gången
  • Enegisparläge
  • Snabb uppvärmning