Automatisk limbindare för Pitney Bowes mappar

DB500 limbindare

  • Tar upp till 15 mm mappar
  • Enegisparläge
  • Snabb uppvärmning
  • Automatisk avkylning