Brev & paket

Kuvertering

Vik och kuvertera dina utskick på det enkla viset med ett automatiserat viknings- och kuverteringssystem.

Det enkla sättet att öka produktiviteten och noggrannheten.

WrapStar™ från Pitney Bowes ger en ny dimension på snabba postbehandlingssystem