Förstör CD- och DVD-skivor (ej papper)

EBA 0201 OMD, CD & DVD

  • Standard enligt tyska BSI-TL03420 och amerikanska NSA/CSS04-02
  • Cirka 2500 CD/DVD/timme
  • Centralt placerad oljebehållare underlättar smörjning av skärverket