För det mindre kontoret

EBA 1126 Dokumentförstörare

  • 4 mm / 3x25 mm, 9-11 ark / 5-6 ark (80g)
  • 20 liters avfallsbehållare